• De som arbetar på distans under corona anser att de jobbar effektivare än tidigare, visar Visions undersökning.

Coronaviruset

Undersökning: Distansjobb får tummen upp

26 november 2020

Distansarbetet har ökat dramatiskt under corona. Generellt är hemarbetarna nöjda och anser att de jobbar effektivare än tidigare. Bristen på gemenskap med kollegerna är dock ett minus.

De är några av de erfarenheter som framkommer i Visions undersökning om distansarbete. Över 5 000 medlemmar i kommuner, regioner, kommunala bolag och kyrkan har under oktober månad svarat på frågor om arbetsuppgifter och arbetsmiljö under pandemin.

Fram träder bilden av ett arbetsliv som på kort tid har genomgått stora förändringar. Sex av tio medlemmar i Visions arbetade under perioden på distans i någon omfattning. Var fjärde medlem arbetade mer än halva arbetstiden utanför den ordinarie arbetsplatsen, en ökning med 500 procent.

Läs mer: Flera arbetsgivare säger nej till hemmajobb under corona

Påfrestande arbetsställningar

12 procent uppger att de vill och kan utföra sina arbetsuppgifter hemifrån, men att arbetsgivaren säger nej – trots Folkhälsomyndighetens rekommendation att arbetet i möjligaste mån ska utföras på distans. Bland de medicinska sekreterarna än siffran 23 procent.

Läs mer: Här jobbar vårdadministratörerna på distans

En fjärdedel av distansarbetarna har problem med påfrestande arbetsställningar, nästan hälften upplever att ansvaret för arbetsmiljöarbetet är otydligt och en majoritet att teamkänslan har blivit lidande.

Hög motivation

I övrigt är de mer nöjda med sin arbetssituation. De som arbetar på distans har hög motivation, är positiva till digitala möten och anser att de jobbar effektivare än tidigare.

– Det överraskade mig att så många tycker att det går att göra ett bra jobb i hemmet. Den positiva inställningen kommer nog att påverka hur arbetet utformas på den svenska arbetsmarknaden framöver, säger Björn Cárdenas, arbetsmiljöstrateg i Vision.