• En ny tjänst på visstid är ett kliv tillbaka från de anställningsskyddsregler som har gällt hittills. Ett argument från arbetsgivarsidan har varit att det är bökigt att förhandla lokalt varje gång det blir aktuellt med ett EU-projekt i kommunen eller regionen.

Avtal

Klartecken för att anställa på fyraåriga projekt

24 november 2020

Arbetsgivarna fick in en ny variant av visstid i det nya avtalet. Vision accepterade projektanställningen på upp till fyra år eftersom man bedömde att helheten var bra.

Avtalet mellan Vision och Sveriges Kommuner och Regioner/Sobona innehåller en ny anställningsform som innebär att arbetsgivare får projektanställa personer i upp till fyra år. Villkoret är att arbetet är ett avgränsat projekt med avgränsad finansiering och inte är en del av den ordinarie verksamheten.

Ett argument från arbetsgivarsidan har varit att det är bökigt att förhandla lokalt varje gång det blir aktuellt med ett EU-projekt i kommunen eller regionen. Dessa projekt är ofta treåriga med ett års förlängning och finansieras med externa pengar. Med anställningsformen inskriven i avtalets allmänna bestämmelser slipper man de lokala förhandlingarna.

Inget jubel

Tillämpningen måste Vision nu bevaka. En ny tjänst på visstid är ett kliv tillbaka från de anställningsskyddsregler som har gällt hittills och inte något man som facklig organisation jublar över.

Men tjänsten fick vägas mot annat man fick i förhandlingarna, enligt Sonia Koppen, ledamot i Visions förbundsstyrelse och förhandlingsdelegationen. Till exempel de retroaktiva löneökningarna och det minskade heltidsmåttet för de som arbetar ständig natt.

Bättre med tillsvidareanställning

– I grunden anser vi så klart att det är bättre med tillsvidareanställningar. Men när vi såg till hela paketet tycker vi ändå att vi fick mycket som var bra, säger hon.

Projektanställningen ger inte i sig själv rätt till inlasning. Men om arbetstagaren skulle få en allmän visstidsanställning efteråt ska tiden i projektet tillgodoräknas för konvertering till en tillsvidareanställning.

Akademikeralliansen sa nej

  • OFR:s förbundsområde Allmän kommunal verksamhet (Vision, Akademikerförbundet SSR, Ledarna och Teaterförbundet) samt Kommunal och Läkarförbundet har antagit de allmänna bestämmelserna där den nya projekttjänsten ingår.
  • Akademikeralliansen har sagt nej, främst på grund av projektanställningen, och har kvar de gamla allmänna bestämmelserna.
  • Lärarfacken och Vårdförbundet förhandlar fortfarande om de allmänna bestämmelserna.