• Kollektivavtalet som nyligen blev klart innehåller flera förändringar utöver lön. Bland annat ska arbetsgivaren, om den vill lägga den anställdas huvudsemester till maj eller september, ge en engångsersättning till den anställda 3 000-5 000 kronor.

Avtal

Här är förbättringarna i nya avtalet

6 november 2020

Jobbar du bara på natten? Då sänks din veckoarbetstid med nästan fyra timmar. Går du med på att ta din huvudsemester i maj eller september? Då ska arbetsgivaren betala mer. Det nya kollektivavtalet innehåller flera förändringar utöver lön.

Avtalsförhandlingarna handlade inte bara om lön och retroaktivitet. Även villkorsfrågorna i avtalets allmänna bestämmelser var uppe på bordet.

Vision fick igenom kravet på sänkt arbetstid för dem som enbart tjänstgör på natten. Det berör drygt 400 medlemmar, främst medicinska sekreterare, som hittills har haft en kollektivavtalad veckoarbetstid på 38 timmar och 15 minuter.

Läs mer: Nytt löneavtal klart - retroaktiva löner från april

Senast den 1 april 2022 får den vara högst 34 timmar och 20 minuter per vecka, vilket innebär att maxarbetstiden blir densamma som för sjuksköterskorna.

Säkrare med centralt avtal

– Det känns mycket bra. Eftersom det är en större påfrestning att ständigt jobba natt krävs mer återhämtningstid, säger Ameli Andersson, centralt förhandlande ombudsman.

En hel del medicinska sekreterare går på lokala avtal där veckoarbetstiden redan nu ligger i linje med Vårdförbundets. Men det är säkrare och bättre att ha skrivningen i det centrala avtalet, enligt henne.

– Där kan den inte försvinna lika lättvindigt. Vi har en högre bottenplatta om arbetsgivare skulle välja att säga upp lokala avtal, säger Ameli Andersson.

Engångsersättning på upp till 5 000

De allmänna bestämmelserna innehåller ytterligare några konkreta förbättringar för Visions medlemmar:

  • När arbetsgivaren vill förlägga en anställds huvudsemester till maj eller september får den anställde idag en eller två extra semesterdagar, beroende på hur stor del av semestern det handlar om. Från nästa år ska den som berörs dessutom ha en engångsersättning på 3 000 eller 5 000 kronor.  
  • Från och med 1 oktober nästa år kommer den som är vikarie i 18 månader få sitt vikariat omvandlat till en tillsvidareanställning. Detsamma gäller den som har haft en allmän visstidsanställning. Det innebär att den så kallade blandregelns krav på tre år av fem på de två anställningsformerna försvinner. Det blir lite bättre än idag eftersom arbetsgivare inte kommer kunna blanda vikariat och visstid riktigt lika lättvindigt, enligt Ameli Andersson
  • När det gäller arbetstiden innehöll Visions yrkande krav på ökat inflytande för medarbetarna över när, var och hur mycket de ska jobba. Distansarbetet ska nu bli föremål för ett fortsatt partsarbete med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Det har aktualiserats under corona och kommer sannolikt att vara vanligare än tidigare även när pandemin är över.

– Vi har en protokollsanteckning sedan länge som innebär att det ska vara frivilligt för individen att arbeta på distans och att arbetsgivaren har arbetsmiljöansvaret. Men vi har fått många frågor under pandemin och behöver tillsammans tydliggöra hur vi ska se på distansarbetet. Kanske i en skrift, säger Ameli Andersson.

Kan bli mindre ändringar

Förhandlingar pågår fortfarande mellan SKR och flera fackförbund om de allmänna bestämmelserna ­- som ska gälla alla arbetstagare i den kommunala sektorn från 1 november 2020 till 31 mars 2024. Att en del förhandlingar inte är klara innebär att det kan bli ändringar på marginalen, men inte till det sämre, enligt Ameli Andersson.