• TCO-basen Therese Svanström är positiv till det höjda taket i a-kassan.

Arbetsmarknad

Krispaket ska ge fler a-kassa

31 mars 2020

Det ska gå snabbare att få a-kassa och fler timanställda ska omfattas. Dessutom ska taket i a-kassan höjas. Det föreslår regeringen tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna i ett nytt krispaket.

På grund av de många varsel och uppsägningar som följer i coronavirusets spår föreslår regeringen nu att det ska bli lättare att kvalificera sig för att få arbetslöshetsersättning. Bland annat genom att det ska räcka att ha varit medlem i en arbetslöshetskassa under tre månader istället för under ett år för att få rätt till ersättning.

Dessutom lättas kraven upp gällandet det antal timmar man måste ha arbetat för att få rätt till ersättning så att fler timanställda och deltidsanställda omfattas.

De nya reglerna föreslås träda i kraft inom kort och gälla till början av nästa år.

Höjd ersättningsnivå

Utöver det höjs ersättningsnivån i den inkomstrelaterade arbetslöshetsersättningen under de första hundra dagarna från 20 020 till 26 400 kronor. Det innebär att den som tjänar upp till 33 000 kronor i månaden får 80 procent av sin lön vid arbetslöshet.

Att taket i a-kassan bör höjas är en fråga som TCO (den fackliga centralorganisation som Visions är med i) drivit under många år.

Så här säger Therese Svanström, TCO:s ordförande, om förändringen i ett pressmeddelande.

– Ett höjt tak i a-kassan är en av TCO:s prioriteringar sedan en lång tid tillbaka. Det minskar kostnaderna för omställningsorganisationerna och fackförbundens inkomstförsäkringar, men det får också stor betydelse för den som inte omfattas av en sådan försäkring. Det kan vara skillnaden mellan att kunna bo kvar i huset med familjen under tiden som man söker ett nytt jobb, säger Therese Svanström.

Ersättning i 160 dagar

Många fackförbund, däribland Vision, har just som Svanström nämner försäkringar som täcker inkomstbortfallet. Visions inkomstförsäkring ger exempelvis ersättning under 160 dagar för inkomster upp till 100 000 kronor i månaden.

Fotnot: Det räcker inte med ett fackligt medlemskap för att man ska kunna få a-kassa, man behöver även vara medlem i en a-kassa.