Förbundsmöte 2020

De föreslås leda Vision

18 juni 2020

I höst ska Vision välja ny förbundsstyrelse. Här är de personer som Visions centrala valutskott föreslår ska ta plats i toppen.

På Visions förbundsmöte, som pågår 24-26 september, ska en ny förbundsstyrelse klubbas. Styrelsen består av tolv personer och deras uppgift är att leda och utveckla förbundet.

Alla som är medlemmar i Vision har haft möjlighet att nominera kandidater. Totalt har 38 personer blivit nominerade och nu har Visions centrala valutskott presenterat vilka de föreslår ska väljas in i styrelsen.

– Det har varit många väldigt duktiga förtroendevalda som har nominerats. Kompetensen och engagemanget bland dessa personer har varit stor, säger Lotta Dahl, som är valutskottets ordförande.

– Vi har ringt upp och gjort Skypeintervjuer med alla. De har fått samma frågor, så att de är jämförbara.

I den så kallade valordningen står det att valutskottet ska ta hänsyn till flera faktorer när en styrelse föreslås: jämställdhet mellan kön, jämn åldersfördelning, yrkeskategorier, mångfald och representation från olika arbetsgivare (regioner, kommuner, kyrkan, privat och bolag).

Valutskottet föreslår sju nya ledamöter och att fem sitter kvar en mandatperiod till. Veronica Magnusson föreslås fortsätta som förbundsordförande.

Om förbundsmötet följer valutskottets förslag så kommer styrelsen bestå av fyra män och åtta kvinnor.

– Det speglar förbundets medlemmar, som består av 75 procent kvinnor, säger Lotta Dahl.

Medelåldern för den föreslagna styrelsen blir 43 år.

– Vi har tagit ett helhetsperspektiv och hittat en grupp personer som vi tror tillsammans kan driva förbundet framåt.

De nominerade är:

Veronica Magnusson.jpgVeronica Magnusson

Förbundsordförande

Senaste arbete i Stockholms Stad, borgarrådssekreterare/socialsekreterare. Nu förbundsordförande.

Född: 1981

 

 

Lars-ake-josefsson.jpgLars-Åke Josefsson

1:a vice ordförande

Ungdomskonsulent, Karlskoga kommun

Född: 1961

 

 

 

Dalia_Eid.jpgDalia Eid

2:a vice ordförande

HR-specialist/ledarskapsstrateg Nyköpings kommun

Född: 1984

 

 

 

Katarina Holmqvist.jpgKatarina Holmqvist

Handläggare, Skellefteå kommun

Född: 1970

 

 

 

 

HJ Kronqvist.jpgHans-Jörgen Kronqvist

Fritidsledare, Skellefteå pastorat

Född: 1974

 

 

 

 

Kim Jutterström.jpgKim Jutterström (ny)

Socialsekreterare, Hudiksvalls kommun

Född 1986

 

 

 

 

Emma Bernhult.jpgEmma Bernhult (ny)

Enhetschef, Örebro kommun

Född: 1976

 

 

 

 

Max Tegman_ny.jpgMax Tegman (ny)

IT-tekniker, Tyresö kommun

Född: 1969

 

 

 

 

Erik Sellström.jpgErik Sellström (ny)

Kommunikationsstrateg, Region Kronoberg

Född: 1976

 

 

 

 

Sonia Koppen.jpgSonia Koppen (ny)

Socialsekreterare, Göteborgs stad

Född: 1983

 

 

 

 

Anna Toftedahl.jpgAnna Toftedahl (ny)

Miljöinspektör, Miljösamverkan Östra Skaraborg

Född: 1980

 

 

 

 

Mariela Ferré Hofman.jpgMariela Ferré Hofman (ny)

Medicinsk sekreterare, Region Skåne

Född: 1976

 

Så väljs styrelsen

  • Valutskottet bjuder in medlemmar att nominera ledamöter. Valutskottet har även rätt att nominera egna kandidater.
  • När nomineringstiden är slut väljer valutskottet ut kandidater och intervjuar dem. Denna gång skedde detta digitalt, på grund av coronapandemin.
  • Valutskottet lämnar förslag på ny styrelse senast två månader innan
  • Förbundsmötet, Visions högsta beslutande organ, väljer ny styrelse.