• Nu ska ombuden mötas digitalt. Årsmötet pågår 7-20 oktober.

Digitalisering

Dags för Visions digitala årsmöte

23 september 2019

Vision vill bli mer digitalt och genomför för första gången ett digitalt årsmöte. I stället för att 300 fackligt förtroendevalda träffas på en stor konferens så möts de digitalt under två veckor i oktober.

– Tillgängligheten ökar, det är inte alla om har möjlighet att åka iväg tre dagar för ett fysiskt möte eller som tycker om att uttrycka sig verbalt i en talarstol, säger Kajsa Qvist, processledare på Vision.

Det var vid förra årets förbundsmöte som förslaget att ha förbundsmöte vart fjärde år i stället för vartannat – och att dessa skulle kompletteras med digitala möten – skapade debatt. Bland annat fanns oro för teknikstrul.

Förbundsstyrelsen fick i uppdrag att utreda frågan om frekvensen på förbundsmötena. Däremot bestämde mötet att de digitala årsmötena skulle införas direkt.

Charles Smalldridge Virgo, huvudskyddsombud i Stockholms stad, tycker att det är ett naturligt steg i ett allt mer digitaliserat arbetsliv.

– Nu får jag mer tid till att vara ute och träffa medlemmar, säger han.
Årsmötet beslutar om verksamhetsberättelse och ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen och diskuterar nästa förbundsmöte.

Tanken är inte att ombuden ska vara ständigt uppkopplade i två veckor. Det finns särskilda röstningsperioder för varje förslag.