• En förälder kan överlåta rätten att vabba till en nära anhörig.

Facket svarar

Kan jag vabba mina barnbarn?

29 november 2019

Jag har talat med min chef som tipsade om att jag kan ”vabba” mina barnbarn. Deras pappa är ensamstående och har det körigt ibland.

Ja, det kan du. Rätten till vård av barn är huvudsakligen riktad mot barnets föräldrar. En förälder kan överlåta rätten till en annan nära anhörig som vill avstå från att arbeta för att vårda barnet.

Föräldern som vill överlåta sin rätt ska tala om det vid anmälan till Försäkringskassan som då skickar hem en blankett om överlåtelse av tillfällig föräldrapenning. Blanketten ska fyllas i både av dig som ansöker om ersättningen och föräldern.

Om du har rätt till tillfällig föräldrapenning har du också rätt till ledighet under den tid du uppbär denna förmån. På Försäkringskassans hemsida finner du mer information.

Vision Direkt ger svar på just dina frågor om anställnings­villkor, lön, arbets­miljö, rättigheter och fackliga medlemsförmåner. Kontaktuppgifter hittar du här.