Facket svarar

Jag är sjukskriven – när ska arbetsgivaren höra av sig?

29 november 2019

Jag har nu varit sjukskriven i över två månader och min arbetsgivare har inte kontakta mig än. Har inte jag rätt till ett samtal om hur jag ska komma tillbaka till jobbet?

Du och din arbetsgivare ska komma överens om en rehabiliteringsplan. Det är en handlingsplan för hur du ska kunna komma tillbaka till ditt arbete.

Din arbetsgivare ska upprätta en plan för återgång i arbetet senast dag 30 om du förväntas vara sjuk i minst 60 dagar. Om det inte har kunnat förutses att arbetsoförmågan ska vara så länge, ska en plan upprättas omgående. Så långt det är möjligt ska planen upprättas i samråd med dig.

Din arbetsgivare ska också genomföra de åtgärder som behövs för att underlätta för dig att komma tillbaka till arbete. Det kan till exempel vara att anpassa dina uppgifter eller dina tider. Du har skyldighet att medverka i möjligaste mån och försöka fundera ut vilka uppgifter du upplever att du kan utföra som fungerar på arbetsplatsen.

Behöver du mer stöd kan du kontakta din lokala fackliga representant eller Vision Direkt.

Vision Direkt ger svar på just dina frågor om anställnings­villkor, lön, arbets­miljö, rättigheter och fackliga medlemsförmåner. Kontaktuppgifter hittar du här.