• Genrebild.

Fackligt

Vision vill ta emot lärare

9 april 2019

Vision kan bli det nya fackförbundet för obehöriga lärare som troligen inte kommer att få gå med i Lärarförbundet efter årsskiftet. På sikt kan det innebära 10 000 nya medlemmar i förbundet.

Mycket tyder på att obehöriga lärare och annan obehörig skolpersonal inte kommer att få gå med i Lärarförbundet efter 1 januari 2020. I beslutet som förbundet tog på sin kongress i höstas står ”Du som är lärare, förskollärare, studie- och yrkesvägledare eller lärarstuderande får vara med i förbundet”. Det kan tolkas som att obehörig personal inte får vara medlemmar.

Det slutgiltiga beslutet om obehörig personal får gå med i Lärarförbundet kommer i höst. Kjell Svahn, ombudsman på Visions funktion för löner och yrkesvillkor, säger att Vision är det självklara alternativet. Förbundet har redan bestämt sig för att ta emot obehöriga lärare. Även Kommunal har visat intresse för lärarna.

– Men så blir det nog inte. Att de bör gå med i Vision beror på att lärare är tjänstemän. Grundskolelärarna har tillhört TCO-sfären sedan 1946, säger han.

Däremot anser Vision att de obehöriga förskolelärarna kan gå med i Kommunal.

Håller Kommunal med dig i den här uppdelningen?

– Det vet jag inte. Men jag tycker det är bra att redan nu vara tydlig så att det inte blir några tveksamheter, säger han.

Inga obehöriga lärare kommer att uteslutas av Lärarförbundet men med tiden tror Kjell Svahn att det kommer att bli många obehöriga lärare som vill gå med i något fack.

– På tio års sikt kanske det kan bli uppåt 10 000 personer, säger han.

Vad kommer Vision att kunna erbjuda lärarna för facklig hjälp?

– Vår tanke är att inleda ett avtalssamarbete med Lärarförbundet. Dessutom har vi redan i dag många medlemmar i skolorna så vi är inte helt obekanta med det området, säger han.