• Agnes Rolka.

Facket svarar

Ska inte lönen vara individuell?

25 oktober 2019

Jag har utbildat mig till tandsköterska och söker mitt första jobb. Jag har varit på några anställningsintervjuer inom en region och blev erbjuden samma ingångslön. Lönen är inte förhandlingsbar. Dessutom ses jag som ”nyexaminerad” och jag erbjuds den lägsta lönen för yrkesgruppen. Problemet är att jag snart är 50 år och har lång arbetslivserfarenhet. Är det rätt? Ska inte lönen vara individuell?

– Lön inom Visions avtalsområde är individuell. Lönen ska sättas utifrån tjänsten, det vill säga arbetsuppgifterna, ansvars- och svårighetsgraden, din prestation, utbildning, tidigare arbetslivserfarenhet och andra färdigheter. Individuell lönesättning innebär att det inte ska finnas några fasta ingångslöner, minimilöner eller några maxtak, säger Agnes Rolka, rådgivare på Vision Direkt.

Vem ska betraktas som nyexaminerad?

– Individuell lönesättning ska gälla även om man är nyexaminerad. I ramen för gruppen "nyexaminerade" kan det nämligen ingå personer med olika erfarenheter. Exempelvis yngre personer som kommer direkt från skolan eller personer som utbildat sig senare i livet och har en lång arbetslivserfarenhet. Därför bör du ändå kunna förhandla en lön som speglar din kompetens och allt som du har i bagaget.

Varför erbjuds samma lön inom hela regionen? Är det okej?

– Vision är uppmärksammad på att vissa regioner bryter mot överenskommelsen om individuell lön genom att erbjuda fast ”ingångslön” utan förhandlingsmöjlighet. Arbetet med att motverka detta pågår ständigt. Vision fungerar i detta avseende främst opinionsbildande.

– Genom lokalt fackligt arbete ställer förbundet krav på dessa arbetsgivare och påverkar på så vis agerandet. Däremot kan varken Vision eller någon annan part på arbetsmarknaden ”tvinga” en arbetsgivare att ändra ett löneerbjudande. Att förändra situationen är alltså en process som tar tid eftersom det bland annat är en fråga om tillgång och efterfrågan på arbetsmarknaden.

Vad kan man göra?

– Du kan ställa krav på arbetsgivaren och påminna om din rätt till individuell löneförhandling. Ju fler som står på sig och lyfter upp sin rätt desto bättre. Det skickar tydliga signaler till arbetsgivarna. Du kan vända sig till Visions lokala avdelning och be ombuden ta dialog med arbetsgivaren. Du är också välkommen att ta ringa till oss på Vision Direkt för stöd.