Arbetstid

Vad gäller vid schemaläggning?

23 september 2019

Jag jobbar som behandlingsassistent. Arbetsplatsen har inget kollektivavtal. Vårt schema ändras hela tiden. Ändringarna gör att det blir svårt för mig att planera min fritid. Finns det något som styr hur schemaläggning ska gå till?

När det gäller schemaändringar ska arbetsgivaren meddela ändringar i schemat senast två veckor innan ändringen ska börja gälla.

Arbetsgivaren kan ändra både schema och arbetstider så länge ändringarna ligger inom ramen för tjänsten. Sådana förändringar behöver inte förhandlas med facket.

Mer omfattade förändringar måste din arbetsgivare däremot förhandla med Vision – även när kollektivavtal saknas. Schemat ska alltid följa reglerna kring dygns- och veckovilan.

Vision Direkt ger svar på just dina frågor om anställnings­villkor, lön, arbets­miljö, rättigheter och fackliga medlemsförmåner. Kontaktuppgifter hittar du här.