Facket svarar

Hur får vi friskvårdsbidrag?

19 augusti 2019

Jag undrar vilka regler som gäller för friskvårdsbidrag?

Rätten att få friskvårdsbidrag är inte reglerad i lag eller i något av Visions centrala kollektivavtal. Det är alltså upp till varje arbetsgivare att besluta om förmånen.

Aktuella skatteregler bestämmer hur högt bidraget får vara och vilka aktiviteter som får omfattas av friskvårdsbidraget.

På vissa arbetsplatser finns möjlighet till träning på betald arbetstid (så kallad friskvårdstimme), som ett alternativ eller komplement till friskvårdsbidraget. Om ni inte har någon av dessa förmåner på arbetsplatsen så kan ni prata med chefen eller med de förtroendevalda som kan ta upp frågan med arbetsgivaren.

Friskvårdsförmåner är något som kan gynna både de anställda och arbetsgivaren (exempelvis i form av mindre sjukfrånvaro) så förhoppningsvis lyssnar din arbetsgivare på era önskemål.

Vision Direkt ger svar på just dina frågor om anställnings­villkor, lön, arbets­miljö, rättigheter och fackliga medlemsförmåner. Kontaktuppgifter hittar du här.