Facket svarar

Får jag betalt för att hoppa in på semestern?

19 augusti 2019

Under sommaren har vi haft stora problem med bemanningen. Min chef har därför frågat om jag kunde hoppa in i stället för en sjuk kollega. Nu undrar jag om jag har rätt till någon ersättning?

Det som är viktigt är att reda ut om du har blivit beordrad eller om du frivilligt ställde upp och hjälpte till under sommaren. Om du frivilligt avbryter semestern så blir det en förhandlingsfråga om du ska få någon ersättning eller annan kompensation för det. Det är alltså upp till dig och din chef vad ni kommer överens om.

Kommer ni inte överens kan du tacka nej till att avbryta semestern. Blir du i stället beordrad att komma in så kan du ha rätt till ersättning. För att chefen ska kunna beordra dig måste det finnas synnerliga skäl. Att en kollega blir sjuk ryms i den normala personalplaneringen och ses inte som synnerliga skäl. Om arbetsgivaren har avbrutit din semester utan att synnerliga skäl fanns, kan facket begära förhandling om kollektivavtalsbrott. Förhandlingen kan då resultera i skadestånd för den olägenhet som ändringen medfört och du kan även få ersättning för eventuell ekonomisk skada som till exempel kostnader för att boka om en redan betald resa.

Vision Direkt ger svar på just dina frågor om anställnings­villkor, lön, arbets­miljö, rättigheter och fackliga medlemsförmåner. Kontaktuppgifter hittar du här.