Digitalisering

Lista: Så ser ditt jobb ut 2030

3 juni 2019

I framtiden är det du som har makten över jobbet. ­Du arbetar var och när du vill och slipper trist ­rutinjobb. Låter det som ett överdrivet positivt ­scenario? Den som lever får se! Här är sju trender som proffsspanarna skymtar runt hörnet.

 1. Du har flera karriärer
  Allt pekar mot att vi i framtiden kommer att gå i pension senare än i dag. Det kommer att blir ovanligare att ha ett och samma yrke under sitt liv. För att kunna byta karriär kommer livslångt lärande och omlärande att bli nödvändigt.

 2. Glöm nio till fem
  En ny så kallad gig-ekonomi håller på att växa fram. De fasta anställningarna ersätts av ”gig” där konsulter eller frilansare utför tillfälliga uppdrag. Enligt amerikanska magasinet Forbes tros ”gigare” år 2030 utgöra 43 procent av arbetsmarknaden i USA. Trenden finns i Sverige också.

 3. Framtidens färdigheter
  När allt fler arbetsuppgifter automatiseras kommer följande, genuint mänskliga, egenskaper bli viktiga:
  * Nytänkande
  * Konstnärlighet
  * Problemlösningsförmåga
  * Förändringsbenägenhet
  * Förmåga att se nya samband
  * Social kompetens
  * Medkänsla

 4. Kontoret i hängmattan
  Digitaliseringen medför ett allt mer flexibelt arbetsliv. Vi kan jobba hemma, på kafé eller i en hängmatta. Kontoren blir mer ett ställe man går till för att man vill, inte för att man måste.

 5. Jobb går i graven
  Störst risk för att jobb automatiseras bort är bland de som är unga, har lägst löner och är lågutbildade, enligt en rapport från OECD. Det handlar om till exempel städare, postutdelare och gruvarbetare. Säkrare jobb är lärare, socialarbetare, chefer och läkare.

 6. Välj och vraka
  Behovet av arbetskraft bedöms öka kraftigt i offentlig tjänstesektor fram till 2035. Det beror på större befolkning samt en ökning av antalet barn, ungdomar och äldre, enligt SCB. Arbetsgivarna kommer att få det tufft och tvingas tänka i nya banor för att kunna locka personal.

 7. Hej då ­monotoni
  Automatiseringen gör att repetitiva rutinuppgifter försvinner. Du får mer tid till roligare arbetsuppgifter.

Få koll på ­termerna!

AI, ARTIFICIELL ­INTELLIGENS
AI är en dator, maskin eller ett program som kan utföra uppgifter som normalt sett kräver mänsklig intelligens. Det kan vara allt från röstigenkänning, visuell uppfattning eller beslutsfattande. Exempel: Apples Siri och Googles Home. Inom sjukvården används AI som stöd för att ställa diagnoser och för att besluta om lämplig behandling, till exempel inom cancervård.

ML, MACHINE LEARNING
Maskininlärning är ett forskningsområde inom AI som syftar till att utveckla maskiners förmåga att självständigt förstå och hantera stora mängder data. Kan till exempel användas av företag för att enkelt dra slutsatser från stora mängder kunddata och snabbt anpassa erbjudanden.

DL, DEEP ­LEARNING
Deep Learning har vuxit fram ur Machine Learning. Går i grunden ut på att mata datorer med enorma dataset som sedan utgör den kunskapsbas som datorn använder för att tolka ny data. Exempel på användning är självkörande bilar och att Spotify och Netflix kan ge oss träffsäkra tips på musik och filmer.

Källor: “Artificiell intelligens – möjligheter för välfärden” (SKL),”Trender och prognoser 2017” (SCB), Framtidens färdigheter i ett digitaliserat arbetsliv (Futurion), ”Automation, skills use and training” (OECD).