• Eva-Lotta Nilsson.

Avtal

Förhandlingar kring LAS är igång

3 juni 2019

Anställningsskyddet ska förändras. Det är ingången i den utredning om arbetsrätten som regeringen tillsatt efter överenskommelsen med Liberalerna och Centern. Uppdraget är bland annat att ta fram förslag på ändringar i LAS som ska ge arbetsgivarna friare händer att välja vilka man ska säga upp vid arbetsbrist.

Men facken och arbetsgivarna har också fått möjlighet att själva komma överens för att undvika lagstiftning. På den privata sidan står man långt ifrån varandra. Där har arbetsgivarna gått ut med krav om fri uppsägningsrätt. Otänkbart för facken.

I den offentliga sektorn är tongångarna annorlunda.

– Det kommer att behöva anställas mycket människor i kommuner och regioner. Det är kompetensförsörjningen som är den stora frågan, inte turordningsreglerna, säger Visions förhandlingschef Eva-Lotta Nilsson.

Facken i kommunerna och regionerna har nu inlett förhandlingar med arbetsgivarna. Utgångspunkten är att all personal kommer att behövas men att det krävs nya kompetenser hos anställda framöver, inte minst på grund av automatiseringen. Och för att klara personalbehovet ska man se till att i ett tidigt skede kompetensutveckla anställda så att de kan klara nya arbetssätt. Målet är att ett avtal om hur det ska gå till är klart i september, i god tid innan regeringens utredning är klar.

– Vi kan inte bara luta oss tillbaka och vänta in utredningen eller vad man kommer fram till i den privata sektorn. Vi vill ha en lösning som passar kommuner och regioner, säger Eva-Lotta Nilsson.