Facket svarar

Är olyckan en arbetsskada?

9 april 2019

Jag halkade och bröt benet på väg hem från jobbet. Vad ska jag göra och vilken ersättning kan jag räkna med? Jag jobbar på en kommun.

Om du tog din vanliga färdväg hem från jobbet så räknas olyckan som en arbetsskada. Ta då kontakt med din arbetsgivare och ditt skyddsombud.

Tillsammans med arbetsgivaren ska du fylla i en arbetsskadeanmälan till AFA, som är det försäkringsbolag som administrerar arbetsskadeförsäkringen liksom en arbetsskadeanmälan till Försäkringskassan.

Om din olycka leder till sjukskrivning så gäller de vanliga reglerna om sjuklön och sjukpenning. Arbetsskadeförsäkringen kan ge ersättning för inkomstförlust, merkostnader samt sveda och värk.

Mer information om arbetsskadeförsäkringen hittar du på www.afa.se.

Om du däremot inte färdades på din direkta väg hem så behöver du ha en egen olycksfallsförsäkring för att få ersättning. Genom medlemskapet i Vision kan du ha en försäkring i Skandia.

Vision Direkt ger svar på just dina frågor om anställnings­villkor, lön, arbets­miljö, rättigheter och fackliga medlemsförmåner. Kontaktuppgifter hittar du här.