Arbetsmiljö

Vad gäller när man jobbar hemifrån?

2 mars 2019

Jag jobbar som administratör och jobbar mycket hemifrån. Kan jag kräva att min arbetsgivare hjälper mig med utrustning?

Det är alltid arbetsgivaren som har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön och som ansvarar för att den är säker oavsett om du arbetar hemifrån eller på kontor.

I ditt fall kan det speciellt handla om arbetsplatsens utformning och risker vid ensamarbete.

Du har själv ett arbetsmiljöansvar och ska delta i genomförandet av de åtgärder som behövs för att åstadkomma en god arbetsmiljö.

När det gäller arbetsredskap vid distansarbete som sker på uppdrag av arbetsgivaren är hen lika ansvarig för arbetsmiljöförhållandena som på arbetsplatsen.

Vision Direkt ger svar på just dina frågor om anställnings­villkor, lön, arbets­miljö, rättigheter och fackliga medlemsförmåner. Kontaktuppgifter hittar du här.