• Under lönesamtalet kan du påverka chefens syn på det jobb du gör.

Avtal

Vad betyder sifferlöst avtal?

2 mars 2019

Jag blir tilldelad en viss procent utifrån lönepotten men i vårt löneavtal står det att löneavtalet är sifferlöst. Vad menas egentligen med det?

De flesta av Visions aktuella löneavtal är sifferlösa. En lönepott är något som kan vara relevant inom andra områden. Arbetsgivaren har en budget men om flera av medarbetarna har presterat mycket bra kan arbetsgivaren äska mer pengar.

Ett sifferlöst löneavtal ställer högre krav på din arbetsgivare att ha en dialog om varför du får den lön du får.

Det ska vara baserat på de lönekriterier som finns på arbetsplatsen och den lönepolitik som gäller. Är lönekriterierna oklara behöver ni lyfta det på en arbetsplatsträff.

Din lön bestäms i ett lönesamtal mellan dig och din chef. Under lönesamtalet kan du påverka chefens syn på det jobb du gör, och chefen kan påverka din syn på din roll. Du ska veta hur dina arbetsinsatser bedöms.

Ta gärna stöd i checklistan som finns på Visions hemsida under lönesamtal. Den kan vara bra att en gång i månaden fylla i och sedan ta med dig till ditt lönesamtal då det annars är lätt att glömma vilka arbetsinsatser du har gjort under året.

Vision Direkt ger svar på just dina frågor om anställnings­villkor, lön, arbets­miljö, rättigheter och fackliga medlemsförmåner. Kontaktuppgifter hittar du här.