Arbetstid

Kan chefen ta bort övertidsersättningen?

21 januari 2019

Jag jobbar som ekonomiansvarig på ett kommunalt bolag och omfattas av kollektivavtalet KFS-Energi. Jag jobbar heltid och har kontorsarbetsid. Ibland frågar min chef om jag har möjlighet att jobba över och om jag kan tänka mig att avstå från övertidsersättningen. Kan min chef avtala bort övertidsersättningen?

Enlig kollektivavtalet har du rätt till OB-ersättning och ersättning för övertid. Kollektivavtalet reglerar även nivån på ersättningarna. Din chef kan alltså inte bestämma vilken ersättning du får.

Att avtala bort ersättning för övertid är ovanligt inom din yrkesgrupp, men inte omöjligt. I fall din chef vill genomföra det krävs det en förhandling med Vision. Då ska du bland annat ha möjlighet till kompensation i form av högre månadslön. Alla eventuella ersättningar är då ”inbakade” i lönen i stället.

Det finns olika anledningar till varför man vill avtala bort rätten till OB- ersättning eller övertidsersättning. Oftast handlar det om att båda sidor vill göra det enkelt för sig och slippa rapporteringen av övertiden.

I fall du själv vill gå med på att avtala bort rätten till ersättning, exempelvis vid nyanställning, kan du och din chef alltid göra en individuell överenskommelse om detta. Tänk då på att överenskommelsen bör kunna uppdateras årligen och även sägas upp.

Skriver du på så godkänner du villkoren och då blir det svårt att ändra dem i efterhand. Därför rekommenderar vi att du rådgör med oss på Vision innan du skriver på.

Vision Direkt ger svar på just dina frågor om anställnings­villkor, lön, arbets­miljö, rättigheter och fackliga medlemsförmåner. Kontaktuppgifter hittar du här.