Arbetsmiljö

Hur ska jag jobba mot mobbing?

21 januari 2019

Jag är nyvald som skyddsombud och undrar hur vi ska kunna arbeta med att förebygga kränkande särbehandling på min arbetsplats. Vad ska jag tänka på?

Arbetsgivaren bör se till att det finns en skriftlig policy om kränkande särbehandling på arbetsplatsen. I policyn ska det även framgå vad som händer om den inte efterföljs.

Det är viktigt att alla på arbetsplatsen arbetar gemensamt med bemötande och uppträdande.

Ett sätt att diskutera hur det är på arbetsplatsen är att utgå konkret från hur du/ni upplever samvaron och ­be­mötandet med några enkla nyckelord: Obegripligt, Olustigt, Obehagligt och Orättvist.

Med dessa ”fyra O” som utgångspunkt kan ni resonera er fram till om det finns något som är riskabelt i hur ni har det tillsammans på jobbet.

Kom ihåg att titta på de förhållanden på arbetsplatsen som kan ligga bakom kränkande särbehandling. Hur pratar ni med varandra? Finns det missnöje och konflikter som har sin grund i arbetsbelastning och fördelning av arbetet? Vilka är förutsättningarna för samarbete? Kan följder av förändringar påverka motsättningar och hur man beter sig mot varandra? Finns det konkurrens mellan olika grupper?

Det finns även en checklista som du kan ta hjälp av. Du hittar den på osakollen.suntarbetsliv.se

Vision Direkt ger svar på just dina frågor om anställnings­villkor, lön, arbets­miljö, rättigheter och fackliga medlemsförmåner. Kontaktuppgifter hittar du här.