Arbetsmiljö

Hur många vilrum behövs?

21 januari 2019

Finns det riktlinjer som styr hur många vilrum det ska finnas? Vi är 120 personer på två små vilrum. Nu vill arbetsgivaren ta bort det ena av dem. Är det okej?

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter i AFS 2009:2 så finns det inte definierat hur många vilrum det ska finnas på en arbetsplats i förhållande till antal medarbetare.

Däremot hänvisar AFS:en att det bör finnas ett vilrum om fler än 50 personer regelbundet sysselsätts samtidigt i ett område.

Därför kan det vara rimligt att det ska finnas två vilrum om fler än 100 personer regelbundet sysselsätts samtidigt.

Vision Direkt ger svar på just dina frågor om anställnings­villkor, lön, arbets­miljö, rättigheter och fackliga medlemsförmåner. Kontaktuppgifter hittar du här.