• Om alla skulle ta lika mycket av jordens resurser i anspråk som vi gör i Sverige skulle det krävas fyra jordklot för att tillgångarna ska räcka. Därför är det viktigt att engagera sig i Visions miljö- och rättvisearbete Fair Union, tycker Petra Sundström.

  • Bara 12 av världens länder lämnar ett större ekologiskt fotavtryck på jorden än Sverige. Facket kan bidra med kunskaper som kan öka medlemmarnas ambitioner att leva lite mer miljövänligt, tycker Veronica Magnusson.

Fackligt

Ger syre åt en bättre värld

28 september 2016

Vision är en Fair Union och ambitionen är att göra det lätt för alla att engagera sig för mänskliga rättigheter och klimatsmart utveckling. Möt Petra ­Sundström och några andra medlemmar som ­blåser liv i fairarbetet på jobbet.

I tio år har Fair Union varit samlingsnamnet för Visions rättvisearbete. Förra året beslutades att man skulle lägga in en högre växel och fairarbetet utsågs till en av förbundets fem prioriterade hjärtefrågor. På Visions webbplats beskrivs Fair Union så här: ”… vi arbetar aktivt för mänskliga och fackliga rättigheter och en samhällsutveckling med mindre klimatpåverkan.”

Inga småsaker precis, och knappast något som ett svenskt fackförbund kan ta ansvar för på egen hand.

– Därför får vi försöka göra det på några områden där vi kan göra det riktigt bra och då utgå från vardagen där våra medlemmar kan vara med och påverka på sina arbetsplatser, förklarar Visions förbundsordförande Veronica Magnusson.

En fråga där Veronica Magnusson tycker att Vision kan spela en viktig roll är upphandlingar. Till exempel genom att ladda fackligt aktiva och medlemmar som jobbar med upphandling med argument för inköp som värnar goda arbetsvillkor och hänsyn till miljön.

– Vi kan skapa förutsättningar för våra medlemmar att på arbetsplatserna göra vad de kan för att bidra. Det kan handla om upphandlingar som på kort sikt innebär högre kostnader, men som i framtiden kan ge ett bättre liv, säger hon.

Omtanken om miljön och hur vi konsumerar är en av hörnpelarna i Visions fairarbete.

– Miljöfrågorna påverkar samhällsutvecklingen och möjligheten att leva goda liv. Vi kan inte hela tiden sträva efter förbättrad levnadsstandard. Vi kan behöva ta ett steg tillbaka och se hur vår livsstil ser ut, säger Veronica Magnusson.

Det betyder inte att Visions kan förvänta sig att alla medlemmar ska leva det mest rättvisa och miljövänliga livet, menar hon.

– Men vi kan bidra med kunskaper som kan öka deras ambitioner. Och vi kan låta de medlemmar som vill lägga mycket tid på fairfrågor få göra det.

Vision vill nu utveckla fairarbetet genom att knyta an till de mål för mänskliga rättigheter och skydd av naturresurser som finns i FN:s Agenda 2030, berättar Veronica Magnusson. Det handlar bland annat om internationellt engagemang i jämställdhetsfrågan.

– I många länder finns inga grundläggande rättigheter för kvinnor i arbetslivet och rätten att aktivera sig fackligt saknas.

Här hemma är en av utmaningarna att få in fairaspekten i kollektivavtalen. Tanken är att de medarbetare som på sina arbetsplatser bidrar till mångfald och klimatsmarta lösningar ska kunna dra nytta av det vid löneöversynen.

Om det blir verklighet är det kanske något som Petra Sundström, som jobbar med friluftsfrågor på Stockholms idrottsförvaltning, kan dra nytta av. Hon vill utveckla sitt fairengagemang genom att undersöka möjligheten att ställa krav på miljömärkning när det är dags att köpa in arbetskläder till personalen.

Att just hon engagerat sig i fackets rättvisearbete känns ganska självklart. Hon var aktivist redan i ungdomen, bland annat i Rädda barnen och hon stred för djurens rättigheter.

– Jag var engagerad för solidariteten med människorna och djuren. Tvekade inte att kedja fast mig för djurens skull.

Men så blev aktionerna allt mer militanta.

– Och det var inte mitt sätt, säger hon.

Så hon valde att dra sig undan, men fortsatte att visa sina ställningstaganden i demonstrationer och prideparader. På den vägen kom hon också att gilla tanken med facket, att man gemensamt kan göra något för att förändra.

På jobbet är hon den som alltid pushar lite extra för rättvisefrågorna. Hon har arrangerat en kortfilmsfestival där hon visade filmer om arbetsvillkor i andra länder och hon anar att de som ser henne i kafferummet kan tro att det är ett fair-fika på gång med miljö- och rättvisemärkta produkter.

Ibland känner hon viss oro för att arbetskamraterna ska tycka att hon är jobbig. Men något motstånd har hon inte mött.

– Det gäller att inte lägga ribban för högt. Man kan kanske inte rädda världen genom att byta bönor i kaffemaskinen. Men man kan alltid göra något.

Sedan i våras sitter Petra Sundström med i styrelsen för Visions Stockholmsavdelning med uppdrag att jobba med fairfrågorna. Till att börja med vill hon göra något så enkelt som att sända ut informationsmaterial till alla avdelningens sektioner.

– Ingen ska behöva bli förvånad över att Vision är en Fair Union, säger hon.

Senare i höst hoppas hon kunna uppmärksamma World day for decent work den 7 oktober i samarbete med Unite Stockholm, en ideell verksamhet med fotboll för nyanlända på programmet.

Mångfald och inkludering ser hon som en viktig framtidsfråga, inte minst för facket och arbetslivet.

– Vision kan göra mycket för att inkludera nyanlända på arbetsplatserna, till exempel genom att visa vad som går att göra i en fackförening, säger hon.

Att vara engagerad i fairfrågor innebär också att i visst mått kunna visa att man lever som man lär. Vision som organisation har satt upp riktlinjer som slår fast att man ska använda leverantörer som garanterar sina anställda schysta anställningsvillkor, miljö- och rättvisemärkta fikavaror på kontoren, åka på färre flygresor i tjänsten och servera åtminstone en vegetarisk måltid vid olika fackliga arrangemang.

Veronica Magnusson tycker det gått ganska bra att leva upp till målen. Det som mött visst motstånd är den vegetariska maten.

– Det finns olika åsikter om vilken som är rätt väg att gå, men det är också bra att det blir en diskussion, säger hon.

För egen del har hon slutat äta kött och säger att hon försöker göra bra val i vardagen när det gäller mat och sopsortering.

– Mitt stora dåliga samvete är flygresorna. Jag flyger för mycket och vet att det inte är hållbart.

Petra Sundström tycker inte det behöver vara så svårt att leva lite mer fair.

– Man kan tänka om lite i vardagen och göra små stegvisa förändringar.

Själv har hon börjat cykla mer, äta mindre kött och klimatkompensera för flygresor. Att förena sådana ställningstaganden med fackets grundläggande uppdrag att jobba för högre löner och förbättrad köpkraft tycker hon inte behöver vara ett problem.

– Att facket kämpar för ökad köpkraft behöver inte vara fel. Den kan till exempel användas för att handla lite dyrare men klimatsmartare kläder och mat, säger hon.

För framtiden hoppas hon att det hon kallar engagemanget för givmildhet, omtänksamhet och ödmjukhet ska sprida sig i arbetslivet.

– En så stor del av livet pågår på arbetsplatsen, därför är det viktigt att där kunna vara med och bidra. Ingen ska behöva hamna vid sidan av, alla ska kunna vara med och göra något för ett bättre samhälle. 

FN, FAIR & FACKET

Agenda 2030 är namnet på FN:s arbete för att avskaffa fattigdom, minska ojämlikhet och orättvisor och lösa klimatkrisen. Omfattar 17 punkter som sammanfattar de mål som världens länder ska nå till 2030.

Bland målen finns anständiga arbetsvillkor, god utbildning för alla, ökad jämställdhet samt att främja hållbar konsumtion och produktion.

Målen ska nås i samarbete mellan fackförbund, ideella organisationer, näringsliv och myndigheter.

Visions förbundsmöte beslutade 2016 att bidra till Agenda 2030 med det engagemang som går under namnet Fair Union.

Begreppet myntades för tio år sedan av Vision och har sedan anammats av flera andra fackförbund.