×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Vision Stockholms stad

  • Stockholms stadshus

    Stockholms stadshus

Vision Stockholms stad riktar sig främst till dig som är tjänsteman i någon av Stockholms stads förvaltningar. Vi driver bland annat frågor som rör din lön, din arbetsmiljö och dina anställningsvillkor.

Fyllnadsval 2021

Fyllnadsval av 1 ledamot i avdelningsstyrelsen genomfördes vid representantskapets extra möte den 15 juni 2021. Vi välkomnar Nenad Jaksic till avdelningsstyrelsen.


Årsmöte 2021

Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag gällande ledamöter till avdelningsstyrelsen samt revisorer.

Vi gratulerar Susann Holm och Helene Österlund till uppdragen i styrelsen. Samtidigt tackar vi avgående ledamöterna Jens Barlas och Dani Cohen för deras engagemang och tid i styrelsen.

Ny valberedning är Aida Niang (Hägersten-Älvsjö), Carina Jonsson (Tekniska sektionen) och Johan Mårtensson (Hägersten-Älvsjö). Även här vill vi passa på att tacka avgående valberedning för deras engagemang, tid och väl genomförd process. Tack Christian Juntunen, Helena Stammarnäs, Kristina Vennström och Eva Fagerhem.

Efter konstituerande möte (22 mars) kommer ytterligare information att publiceras samt ett nyhetsbrev skickas till samtliga medlemmar. 

Justerat protokoll från årsmötet kommer att publiceras under rubriken Årsmöte 2021 i högermenyn.


Representantskapets årsmöte 2021

Detta sker den 18 mars, kl. 17.00, via Skype. Alla handlingar finns under Årsmöte 2021 i högermenyn.


Fackliga utbildningar på betald arbetstid

Med anledning av pågående pandemi så gäller den överläggning som genomfördes 2020 även för 2021. Överläggningsprotokollet hittar du under Kalendarium 2021 i vänstermenyn.


Chefssektionen

Vid sektionens årsmöte den 17 februari 2021 konstaterades att styrelse saknas. Tills dess att vi kan få till en styrelse så kommer avdelningsstyrelsen att vara kontaktväg för medlemmarna. Avdelningsstyrelsens chafsombud representerar de medlemmar som eventuellt behöver stöd.


Arbete i hemmet på uppdrag av arbetsgivaren (AFA försäkring)

Grundtanken med arbetsskadeförsäkringen (TFA, TFA-KL och PSA) är att den som förvärvsarbetar utsätts för större skaderisker och att det därför finns ett större skyddsintresse avseende dessa skador. Avgörande för om en skada ska bedömas som en arbetsskada är vilken anknytning (samband) som skadan har med arbetet. Skada som inträffar på arbetsplatsen och inom arbetsområdet under vanlig arbetstid har en självklar och stark anknytning till arbetet.

Under coronapandemin har många fått uppmaningen att jobba hemifrån då man med dagens teknik kan utföra många arbetsuppgifter på distans. Skadefall i hemmet bedöms i princip enligt samma regler som vid skada i arbetet. Avgörande för om en skada ska bedömas som en arbetsskada är vilken anknytning (samband) som skadan har med arbetet. Till skillnad från arbete på arbetsplatsen krävs att olycksfallet har ett direkt samband med det arbete du ska utföra. Med det menas att du har skadat dig i samband med att du utför dina arbetsuppgifter. Det kan till exempel vara:

  • om du snubblar på datasladden till din jobbdator
  • sitter vid datorn och svarar på arbetsrelaterade mejl
  • sitter vid datorn och talar med kollega/kund i telefon
  • går runt i bostaden och har arbetssamtal i arbetsgivarens telefon
  • under arbetstid åker mellan hemmet och kundmöte
  • åker till arbetsplatsen för att hämta dator/telefon/brev
  • det kan även vara vid ett så kallat promenadmöte så länge arbetsgivaren har godkänt detta.

Däremot gäller försäkringen inte när man skadar sig i hemmet i största allmänhet. Om du till exempel skadar dig när du kokar kaffe i köket räknas det inte som ett arbetsolycksfall, även om det sker under fastställd arbetstid.

Om du tar paus och går ut och till exempel köper snus gäller inte arbetsskadeförsäkringen oavsett om du arbetar hemifrån eller på arbetsplatsen.


Planerat kalendarium för 2021 är nu publicerat.

Du hittar informationen i högermenyn; Kalendarium 2021.

Den 30 november 2020 beslutade avdelningsstyrelsen att samtliga möten/aktiviteter endast ska ske digitalt. Detta beslut gäller, till att börja med, fram till Representantskapets årsmöte.

Beslutet ovan gäller tills vidare.

Utbildning

Jul-Nyhetsbrev 2020

Dan före dan skickades avdelningsstyrelsens julhälsning ut till samtliga medlemmar inom Vision Stockholms stad (till de med korrekt mejladress i medlemsregistret). Du kan läsa mer i Nyhetsbrevet här


Nyhetsbrev angående löneavtalet

Den 19 november 2020 hade vi central överläggning i Stockholms stad inför löneöversynen 2020 samt tecknade ett nytt lokalt kollektivavtal om Lön och allmänna anställningsvillkor med mera (LOK 20). Du kan läsa mer i utskickat Nyhetsbrev här


Höstmöte för Vision Stockholms stads representantskap 17 november 2020 nu justerat och klart

Vid mötet fattade representanskapet beslut om bland Verksamhetsplan och budget för 2021.

Protokollet hittar du här


Höstmöte för Vision Stockholms stads representantskap 28 november 2019 nu justerat och klart

Den 28 november genomfördes representantskapets höstmöte. Där fattades bland annat beslut om Verksamhetsplan och budget för 2020 och inkomna motioner behandlades.

Slutlig justering av protokollet skedde 4 september 2020 så nu kan vi publicera detta.

Protokollet hittar du här

/Avdelningsstyrelsen 2020-09-30


    

Nu är vår sida uppdaterad med sociala medier!

2014-04-14

Facebook, Twitter och Instagram. Vision Stockholms stad finns på alla ställena och du kan följa dem direkt via din egen sida eller här genom vår sida. Surfar du in via datorn hittar du alla inlägg till höger, medan om du är en mer mobil användare, så hittar du alla inlägg längst ner på sidan.

Tips inför medarbetarsamtal och lönesamtal

Vision Stockholms stad har tagit fram tips inför ditt medarbetar- och lönesamtal. Tipsen har samlats i en folder som du kan ladda ner.

Folder med Tips inför medarbetar- och lönesamtal (pdf)

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb