Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Gå med i a-kassan

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

SMS:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar.

Visions stadgar 

Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Medlemskap i A-kassan

Kom ihåg att ansöka om medlemskap i A-kassan.

A-kassan Vision

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

  • Hedvig Schylander, vinnare av Visions samhällsvetarstipendium.
    Hedvig Schylander uppsats belönas med Visions samhällsvetarstipendium.

Fackens roll i en rättvis klimatomställning

2022-06-29

Hur ser de svenska fackförbunden på sin roll i klimatomställningen? Det ville Hedvig Schylander undersöka i sin uppsats ”No jobs on a dead planet” som i år belönas med Visions samhällsvetarstipendium. Resultatet visar att den fackliga rörelsen spelar en viktig roll för framtidens hållbara samhälle, samtidigt som många organisationer ändå agerar yrvaket inför insikten.

Med ett starkt personligt engagemang för hållbarhetsfrågor var det en självklarhet för Hedvig att i sin uppsats titta närmare på hur vi åstadkommer ett samhälle som både minskar klimatutsläppen och förbättrar människors levnadsstandard. Att det blev just en studie av fackförbund beror på att Hedvig identifierat ett ovant beteende bland fackens syn på klimatomställningen kopplat till det fackliga uppdraget.

– I många andra länder är det inte alls ovanligt att fackliga rörelser arbetar med klimatfrågor eller uppmanar till klimatstrejk. När Greta Thunbergs rörelse Fridays For Future uppmanade de svenska facken till klimatstrejk under hösten 2019 blev det tydligt att det är något vi inte är vana vid i Sverige. Jag började fundera på hur facken reagerar på strejkuppmaningar och hur de generellt ser på sin roll i klimatomställningen, berättar Hedvig Schylander.

Överraskande få prioriterar klimatfrågan

För att undersöka saken närmare började Hedvig med att ta reda på vilka fackförbund och centralorganisationer som pratar om klimatfrågan och sätter den på agendan. Hon skannade av 54 hemsidor utifrån fördefinierade sökord, vilket kokades ner till 15 förbund och centralorganisationer. Nästa steg var att kontakta organisationerna för att göra en intervju. Något som snabbt blev tydligt är att den fackliga rörelsen har mycket att bidra med i klimatomställningen. Facken har också mycket att vinna på att engagera sig.

– I intervjuerna framkom att en viktig del i omställningen är att säkerställa att den blir rättvis, både för klimatets skull också för att ingen ska lämnas utanför. Det är detta som kallas rättvis omställning, eller Just Transition, och ger den fackliga rörelsen arbetsutrymme inom klimatfrågorna. Till exempel så tenderar termen ”gröna jobb” ofta att syfta på yrken som är kopplat till energiframställning vilket är en mansdominerad sektor. Fackens roll är därför, enligt mina intervjuer, att arbeta för jämställdhet inom klimatomställningen, men också att skapa acceptans, förståelse och omställningsvilja hos medlemmarna och hos svenskar brett i samhället.

Något som överraskade Hedvig var hur få fackförbund och organisationer som aktivt arbetar med klimatfrågan.

– Det är en viktig fråga för många i min generation, vi som är relativt nya på arbetsmarknaden och de nya potentiella fackmedlemmarna. Många ser klimatet som en närvarande del i vår arbetsvardag och samhällets framtid och att alla fackliga förbunden inte står längst fram för att säkerställa att detta blir rättvist förvånade mig.

Vinnare av Visions stipendium

För sitt arbete med uppsatsen belönas Hedvig nu Visions samhällsvetarstipendium på 20 000 kronor.

– Det är otroligt roligt att Vision visar att man lägger tyngd vid klimatfrågan genom att lyfta en uppsats som har det som fokus. Personligen är det också en fin bekräftelse på att mitt arbete blev givande för andra människor att ta del av vilket såklart känns väldigt bra, säger Hedvig Schylander.

Så löd juryns motivering:

”I uppsatsen ”No jobs on a dead planet – Swedish unions’ perceptions of their roles in a just transition” undersöker Hedvig Schylander hur svenska fackförbund och fackliga centralorganisationer förhåller sig till och arbetar med klimatfrågor. Den fackliga rörelsen spelar en viktig roll i klimatomställningen – fackföreningarna är organisationer som representerar många arbetstagare och som på olika sätt kan skapa verktyg för sina medlemmar att minska klimatpåverkan. Hur fackföreningarna uppfattar sina roller i klimatomställningen och hur dem arbetar med hållbarhet är därför oerhört angelägna frågor, både nu och i framtiden. Genom ett inte minst gediget intervjumaterial lyckas uppsatsen belysa och diskutera dessa frågor på ett intresseväckande sätt. Uppsatsen kommer även fram till viktiga och tankeväckande slutsatser. Dels att aktivt arbete med klimatfrågan kan stärka facken och locka nya medlemmar – inte minst unga medlemmar. Dels att facket skulle vinna på att kroka arm med klimatrörelsen för att bättre kunna påverka så att omställningen sker på medlemmarnas villkor och säkerställa inte bara klimatmässig utan även ekonomisk och social hållbarhet.

Uppsatsen är välskriven och författaren har på ett tydligt sätt redogjort för metod samt visat förtrogenhet med teoribildningen inom det aktuella ämnet. Sammantaget är det en uppsats som håller hög kvalitet och som utgör ett värdefullt bidrag i en mycket angelägen fråga – för såväl den fackliga rörelsen som samhället i stort.”

Text: Sofie Lundberg

Nyheter

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar