• Fackligt arbete kan oftast göras på arbetstid, enligt Förtroendemannalagen.

Fackligt

Får man betalt för fackligt arbete? Allt du behöver veta som förtroendevald

27 maj 2024

Fackliga uppdrag får utföras på betald arbetstid. Det står i lagen. Vilka andra rättigheter har man som förtroendevald? Annelie Elgevi, ombudsman på Vision, reder ut vad som gäller.

Alt-textAnnelie Elgevi, ombudsman på Visions center i Stockholm.

Hur blir man fackligt förtroendevald?

– För att bli förtroendevald måste man väljas av de andra fackliga medlemmarna. Börja med att berätta att du är intresserad av att bli fackligt engagerad. Du kan till exempel säga i fikarummet ”vi har ju inget Visionsombud eller skyddsombud, men jag kan tänka mig att bli det.”

– Logga sedan in på Mina Sidor på Vision.se. Där kan man kryssar i en ruta att man vill bli förtroendevald. Då går det ett automatiskt meddelande till Visions lokala avdelning/klubb, eller till Visions center i de fall det saknas en avdelning/klubb. Efter en tid blir du kontaktad.


Fler artiklar om fackligt arbete
→ Karriär: Fackligt arbete blir merit på cv:t
→ Efter raset – miljonsatsning ökar antalet förtroendevalda
→ Fackets framtid: ”Måste få fart på nästa generation”


Vilka fackliga roller finns?

– De två vanligaste rollerna är Visionsombud (kallas oftast bara ombud) eller skyddsombud. Många förtroendevalda har båda rollerna samtidigt, men man kan också dela upp dem på flera personer. Visionsombudet har mest fokus på arbetsrätt, medan skyddsombudet ansvarar för frågor som rör arbetsmiljö.

– Om det finns en lokal facklig avdelning eller klubb på arbetsplatsen kan man även väljas till styrelsen och bli ledamot. Då jobbar man mer med övergripande, strategiska frågor. I styrelsen finns många uppdrag och man kan fokusera på olika saker utifrån vad man tycker är roligt och inspirerande.

Hur mycket tid tar det att ha ett fackligt uppdrag?

– Det ser olika ut beroende på uppdrag. Om man är Visionsombud eller skyddsombud så tar det oftast inte jättemycket tid. De fackliga uppgifterna görs på ordinarie arbetstid. Är man ledamot i en styrelse kan det hända att man har vissa möten i anslutning till lunchen eller efter arbetstid. Då kan man få lägga en del privat tid.

Får jag arbeta med fackliga frågor på arbetstid?

– Förtroendemannalagen, FML, ger förtroendevalda rätt att utföra fackliga uppgifter på arbetstid om de har koppling till den egna arbetsplatsen. Det kan handla om till exempel en skyddsrond eller samverkan. Då ska man göra det på arbetstid och få betalt som vanligt.

– Om det däremot handlar om facklig verksamhet utan direkt koppling till din arbetsplats, som att åka på en facklig kongress, så ger lagen dig rätt att vara ledig. Om du inte får lön från din arbetsgivare får du ersättning från Vision.

Har jag rätt till minskad mängd arbetsuppgifter när jag är facklig?

– Arbetsgivaren har ett arbetsmiljöansvar och måste anpassa din arbetsmängd så att du har tid att utföra de fackliga uppgifterna. Det har du rätt till. Prata med arbetsgivaren om du känner att du har svårt att hinna med ditt ordinarie arbete.

Påverkas min löneutveckling av mitt fackliga arbete?

– Din löneutveckling förbättras inte per automatik av att du är fackligt förtroendevald. Däremot utvecklas du som person och som facklig bidrar du till att utveckla verksamheten, och detta brukar ju vara ett lönekriterium. Så möjligheten finns att din lön påverkas positivt av det fackliga arbetet.

– Det är förbjudet enligt lag att ge dig lägre löneutveckling på grund av ditt fackliga arbete. Du ska inte få sämre villkor på grund av ditt uppdrag.

Får man utbildning som förtroendevald?

– Vision erbjuder väldigt många fackliga utbildningar, både fysiska och digitala. Det handlar om allt från arbetsrätt till ledarskap eller NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) på jobbet.

Får jag gå fackliga utbildningar på arbetstid?

– Om utbildningen har samband med att du företräder dina kollegor på arbetsplatsen så får du göra den på arbetstid och får betalt som vanligt. Är utbildningen inte kopplad till företrädarskapet kan du ha rätt att vara ledig, men utan lön. I de fallen kan Vision ersätta lönebortfallet.

Är det bra för min karriär att vara förtroendevald?

– Visst kan det vara bra för karriären. Det är utvecklande och du kan använda din kompetens när du söker jobb på andra arbetsplatser.

Tre regler i Förtroendemannalagen

Förtroendemannalagen, eller lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen, som den formellt heter, reglerar vilka rättigheter du har som förtroendevald i en facklig organisation. I lagen står bland annat att:

  • Förtroendevalda ska inte få sämre villkor eller arbetsförhållanden på grund av sitt uppdrag, och ska ha bibehållna anställningsförmåner.
  • Förtroendevalda ska få ledighet med bibehållna anställningsförmåner om den fackliga verksamheten berör den egna arbetsplatsen.
  • Förtroendevalda kan ha företräde till fortsatt anställning vid en arbetsbristsituation.