• Pensionsåldern höjs i år. Så den som längtar till pensionen lär få vänta lite längre.

Pensioner

Höjd pensionsålder – vad innebär det?

29 maj 2023

Längtar du till pensionen? Visste du att pensionsåldern i Sverige har höjts? Sedan 2023 varierar pensionsåldern mellan 61 och 68 år. Vilket år du tidigast kan gå i pension beror på när du är född.

Texten har uppdaterats 14/6 2024.

Har pensionsåldern höjts? 

Ja, från och med 2023 gäller en ny pensionsålder i Sverige. Hur gammal du måste vara för att tidigast gå i pension beror på vilket år du är född. Ju yngre du är desto högre pensionsålder har du. Det beror på att medellivslängden i landet ökar. På grund av det behöver även pensionsåldern stiga för att nivån på pensionerna ska kunna behållas. 

Vad är pensionsåldern i Sverige? 

Det finns ingen fast pensionsålder i Sverige. När du tidigast kan gå i pension beror på vilket år du är född, se tabellen nedan.  

  • Född 1957, 1958 – du kan tidigast börja ta ut allmän pension vid 61 års ålder. 
  • Född 1959, 1960 – du kan tidigaste börja ta ut allmän pension vid 62 års ålder. 
  • Född 1961, 1962 – du kan tidigast börja ta ut allmän pension från 63 års ålder. 
  • Född 1963 -1969 - du kan tidigast börja ta ut allmän pension från 64 års ålder. 
  • Född 1970 -1983 - du kan tidigast börja ta ut allmän pension från 65 års ålder. 
  • Född 1984 – 1999 - du kan tidigast börja ta ut allmän pension från 66 års ålder. 
  • Född 2000 – 2017 - du kan tidigast börja ta ut allmän pension från 67 års ålder. 
  • Född 2018 eller senare - du kan tidigast börja ta ut allmän pension från 68 års ålder. 
  • Obs! Från och med årskullen som är född 1961 är pensionsåldern bara en prognos, som kan komma att ändras i framtiden. Men enligt den prognos som nyligen gjorts är det ovanstående lägsta pensionsåldrar som gäller.  
  • Obs! Det du ser ovan är de åldrar då man tidigast kan gå i pension. Men för att få samma nivå på pensionen som tidigare generationer måste man jobba ytterligare tre år. Den åldern kallas ”riktåldern” eller ”den beräknade pensionsåldern”. 


När kan man gå i pension?
 

Du kan tidigast ta ut allmän pension från och med det år och den månad då du uppfyller ålderskravet enligt tabellen. Om du till exempel är född den 15:e november 1961 kan du tidigast gå i pension och ta ut allmän pension från och med den 1:e november 2024. 

Uträknad vid 50? Seniorers kompetens tas inte till vara

Kan jag gå tidigare i pension? 

Ja, du kan gå i pension när du vill. Men du får då inga pengar från det allmänna pensionssystemet förrän du uppnår den tidigaste åldern för uttag av allmän pension, enligt tabellen. 

När kan man få garantipension? 

Garantipensionen, som är ett grundskydd som ingår i den allmänna pensionen, betalas ut till dig som haft ingen eller låg arbetsinkomst under livet. Hur gammal du behöver vara för att kunna få garantipension beror även det på vilket år du är född. Garantipensionen betalas ut senare än premie- och inkomstpensionen (den ”vanliga” pensionen).  

Kan man jobba och samtidigt ta ut pension? 

Ja, du kan välja att ta ut 25, 50, 75 eller 100 procents pension från och med det år du uppnår den ålder då du tidigast kan gå i pension. Det gäller oavsett hur mycket du jobbar. Men tänk på att du måste betala skatt för alla dina inkomster och att det kan bli aktuellt att betala statlig inkomstskatt om du får en högre inkomst. 

Hur länge kan jag jobba kvar? 

Från om med i år har du rätt att jobba till 69 års ålder, enligt Las (Lagen om anställningsskydd). Men bestämmelserna i de olika kollektivavtalen (de avtal som tecknas mellan arbetsgivarorganisationerna och fackförbunden) är olika. För att veta säkert måste du kolla upp vad som gäller för just dig med din arbetsgivare. 

Vilka regler gäller om man fortsätter jobba efter 69? 

Från och med den första januari i år gäller att rätten till a-kassa upphör månaden innan man fyller 66 år (tidigare gällde 65 år). År 2026 kommer, om inget förändras, det endast vara möjligt att få a-kassa innan du uppnått den så kallade "riktåldern". 

Från och med den månad man fyller 71 år kan man som mest få sjukpenning i 180 dagar. Och om man skulle bli långtidssjukskriven när man fyllt 63 år ska ens arbetsförmåga prövas enbart mot den arbetsplats där man är anställd och inte mot hela arbetsmarknaden. 

Källa: Pensionsmyndigheten, a-kassa.se, Försäkringskassan.