• Robert Björklund är en av fem medlemmar i Partilles nya krångelteam.

Utveckling

Han hjälper Partilleborna med krånglet

5 juli 2023

Partille kommun har startat ett krångelteam som ska hjälpa medborgare och företag som fastnar i byråkratin. Robert Björklund är en av medlemmarna som ska minska krånglet.

Vad är krångel?

– Saker som är besvärliga eller tar onödigt mycket tid. Till exempel när det är svårt att förstå en faktura eller ansökningsprocess. När en e-tjänst inte skickar mottagningsbevis eller när kommunens tjänstebilar har flera olika parkeringsabonnemang.

Du är med i ett nytt team som ska minska krånglet i Partille. Är det särskilt krångligt hos er?

– Bra fråga, tanken dras ju åt det hållet. Men jag tror inte att det är krångligare här än någon annanstans. Det här är ytterligare en kanal för oss att ta tempen på vad folk vill ha hjälp med och förenkla allt som upplevs som besvärligt.  Vi vänder oss både till invånare, kommunanställda, företagare och besökare.

Robert Björklund

Robert bjorklund2.jpg

Titel Kommunvägledare

Ålder 32

Arbetsplats Partille kommuns kundcenter och krångelteam

Bästa arbetsredskap Microsoft Teams har underlättat mitt arbete mycket.

Hur fick ni i idén?

– Det är ett initiativ från golvet som förankrats hos kommunledningen. Vi inspirerades av Helsingborg som har en krångelombudsman sedan några år.

I Partille har ni alltså inrättat ett helt team. Vilka är ni?

– Två från kundcenter, en kommunikatör och två från digitaliseringsenheten. Vi har regelbundna avstämningar, fördelar ärenden sinsemellan, tar dem vidare till rätt verksamhet och ser till att det börjar fungera bättre. Istället för att de som klagar ska bollas hit och dit.

Gatubelysningen har gått sönder och jag tycker att skattepengarna används fel. Ska jag kontakta er?

–  Nej, då gör du en felanmälan respektive vänder dig till de förtroendevalda. Här handlar det mer om processer, att man inte kommer vidare. Vi förklarar på hemsidan vad som kvalar in.

Har du själv något krångel du skulle vilja se åtgärdat?

–  Det vore smidigt med en skanner utanför kundcenters reception där besökarna själva kan skanna in sina handlingar och få sitt ärende automatiskt upprättat i olika verksamhetssystem. Vi har visserligen en digital ansökningsprocess men det är fortfarande 20 procent som kommer med papper när ska ansöka om ekonomiskt bistånd och annat.

–  I framtiden är förhoppningen att alla ansökningar ska göras digitalt men fram tills dess tar inskanning och överföring till rätt system mycket tid för oss, tid som vi skulle kunna använda till att hjälpa fler.

Det här onödig efterfrågan

  • Ett begrepp översatt från engelskans ”failure demand”.
  • När medborgare eller företag behövt ta kontakt med en myndighet/organisation för att den första kontakten inte löst de behov man har. Kontakten skulle ha kunnat undvikits om allt blivit rätt första gången.
  • Problemen har orsakats av myndigheten/organisationen själv, till exempel för att den är otydlig och svår att förstå.
  • Lösningen är att identifiera och åtgärda orsakerna, till exempel förenkla fakturor och ansökningsprocesser, så att invånarna inte behöver ringa, mejla eller besöka kommunen för att komma vidare.

Källa: Centrum för tjänsteforskning, Karlstads universitet

→ Landets första krångelombudsman finns i Helsingborg