• Emoji-tecknen har kommit en lång väg sedan sin pixliga födelse.

Arbetstid

Så tog emojis över kontoren

15 mars 2023

De som var först med att använda dem ansågs vara oseriösa. I dag är de ett självklart inslag i alla kommunikationsverktyg vi använder i ­jobbet. Emojin är här för att stanna.

De har kommit en lång väg, de 90 svartvita och pixliga tecknen som lanserades i Japan 1997. I dag har de fått färg och förökat sig till över 3 600 tecken som kompletterar våra skriftliga meddelanden med ton och känsla.

Men vägen mot att accepteras i vår kommunikation har varit lång.

– För fem, sex år sedan gjordes en undersökning som kom fram till att om du använder smileys, det som är föregångaren av emojis, i mejl så tolkar mottagaren dig som mindre kompetent. Resultatet visade också på sexism eftersom mottagaren av mejlet trodde att avsändaren var en kvinna, säger Daniel Hånberg Alonso, som har skrivit en bok om emojis inträde i våra liv.

Emojis överallt i dag

I dag finns de i alla digitala verktyg som används både privat och i arbetet och har blivit en sådan integrerad del av vår kommunikation att vi i somliga fall inte kan leva utan dem.

Alt-textDaniel Hånberg Alonso.

En undersökning som verktyget Slack gjorde i juni 2022 bland 9 400 personer i bland annat USA, Frankrike, Tyskland och Kina, visar att många i dag inte anser att ett meddelande är fullständigt utan en emoji. Så många som sju av tio amerikaner är av den övertygelsen.

Lina Rydén, HR-chef i Degerfors menar att emojis har underlättat den interna kommunikationen.

– I ett vanligt mejl utan emojis så kunde det uppstå problem att mejl som man själv tyckte var skrivet i positiv ton kunde tas av emot medarbetare som något hårt. Text lämnar ju utrymme för tolkningar, men emojis har möjliggjort att få med rätt känsla också, säger hon.

"Använder emojis internt"

Alt-textLina Rydén.

I Degerfors finns ingen skriven policy kring användandet av emojis, men det betyder inte att de används i alla sammanhang, säger Lina Rydén.

– Det är nog mer outtalat att vi bara använder emojis internt och inte när vi har kontakt med medborgarna.

Komiska och pinsamma missförstånd i samband med emojianvändning är inte helt ovanliga. Som bekant (för många åtminstone) har ju exempelvis både persikoemojin och auberginen dragit på sig sexuella innebörder.

Generationsklyftan minskar

Samtidigt har genom åren generationsklyftan, den som har gjort att emojis har tolkats olika av äldre och yngre, minskat, säger Daniel Hånberg Alonso.

– Emojis har funnits tillgängliga så länge att glappet inte riktigt finns. Jag får oftast frågan om det är okej att använda tummen upp, även om unga inte tycker att det är coolt, och det är klart det är okej, det beror på sammanhanget. Och om en kollega använder en emoji som du inte förstår dig på, fråga vad personen menade bara.

Emojis är här för att stanna, åtminstone i Degerfors.

– De kanske blir mer reglerade i det offentliga rummet framöver hos oss, men jag tror att man som anställd måste vara med på tåget, vare sig man vill det eller inte.

Läs mer: Hårdbyxa, ambivert, hybrid - kolla in nya arbetsspråket efter pandemin.