Arbetsmiljö

Många jobbar fast de är sjuka

3 februari 2023

Slår du igång datorn fast du inte är helt kry? Då är du inte ensam. Sex av tio har sjukjobbat, visar ­Visions arbetsmiljöundersökning.

60 procent av Visions medlemmar har någon gång under året (2021) jobbat fast de varit sjuka. Motsvarande siffra på hela arbetsmarknaden är 68 procent.

Ingen annan kan göra jobbet

Det finns flera anledningar till att vi går till arbetet fast vi inte är friska. I Visions arbetsmiljöundersökning svarar hela 50 procent av de som har sjukjobbat att de gjort det för att ingen annan kan göra jobbet. Nästan lika många, 47 procent, svarar att de inte vill belasta sina arbetskamrater. (De som svarade på enkäten kunde välja flera alternativ.) Andra anledningar är man tycker om sitt arbete (31 procent) eller att man inte har råd att vara sjukskriven (22 procent).

Vikarier rädda att förlora jobbet

Varför vi jobbar fast vi är sjuka varierar med anställningsform. De som är visstidsanställda, alltså vikarier eller liknande, anger oftare att de inte har råd att vara hemma och i mycket högre utsträckning att de är rädda att förlora jobbet.  

Har inte råd att vara sjuka

Andelen som svarat de olika alternativen varierar också mellan vilken sektor man är anställd i.  Till exempel anger fler (29 procent) av Visions medlemmar som jobbar inom en region att de under 2021 har jobbat trots sjukdom för att de inte har råd att stanna hemma.