Förbundsmöte 2022

Fackavgiften sänks för de lägst avlönade

30 september 2022

Det blir billigare att vara med i Vision för dem som tjänar minst men tre kronor dyrare för alla med en lön över 25.000.

Artikeln uppdaterades 6 april 2023.

Förbundsmötet röstade för förbundsstyrelsens förslag på hur man ska beräkna medlemsavgiften från och med april 2023. Tanken är att det ska bli enklare att svara på vad det kostar att vara medlem.

Därför ska avgiften beräknas utifrån ett löneintervall där storleken anges i krontal, i stället för som i dag utifrån en procentsats.

Förslaget innebär att avgiften för medlemmar som tjänar under 25 000 kronor blir oförändrad eller upp till 60 kronor lägre än idag. De som tjänar mer än 25 000 får en höjning med tre kronor.

Flera yrkade avslag

Niki Blomqvist från Västra Götalandsregionen var ett av flera ombud som yrkade avslag från talarstolen. Hon ansåg inte att avgiften skulle höjas alls.

–  I denna tid av ekonomisk osäkerhet och hög inflation bör Vision visa solidaritet med medlemmarna, sade hon.

Sonia Koppen i förbundsstyrelsen försvarade modellen.

–  Den solidariska tanken är stark eftersom vi tar från dem som tjänar mer och ger till dem med lägst inkomst. Totalt blir det samma summa pengar till förbundet, sade hon.

En majoritet på 68 procent röstade igenom den nya avgiftsmodellen.

Läs fler artiklar från Visions förbundsmöte här.