Förbundsmöte 2022

Nu börjar Visions förbundsmöte 2022

29 september 2022

Idag, torsdag 29:e september, drar Visions förbundsmöte 2022 igång med pompa, ståt och jazzig musik i Solna i Stockholm. Tidningen Visions redaktion är på plats och kommer att rapportera löpande om utvalda beslut och motioner.

Det är mycket som ska hinnas med under de tre dagar som förbundsmötet varar: 76 motioner ska behandlas, förbundsstyrelsen förslag på hur Vision ska utveckla sin verksamhet under de kommande åren ska få tummen upp eller ner av de 230 ombuden, liksom valutskottets förslag till ny förbundsstyrelse.

76 motioner på bordet

De 76 motionerna handlar och vitt skilda ämnen – allt från tandsköterskor och medicinska sekreterare som kräver att Visions ska lobba för att deras yrkestitlar ska bli skyddade – till motioner om att Vision bör utreda den individuella lönesättningsmodellen och vilken slags mat som ska serveras under aktiviteter som anordnas av Vision.

Förbundsstyrelsen lägger också fram flera olika förslag på vad den tycker att Vision bör jobba med framöver. Det handlar till exempel om en stor satsning på att öka antalet förtroendevalda. Förbundsstyrelsen föreslår också att medlemsavgiften ska beräknas på ett nytt sätt som är gynnsamt för dem med lägst löner.

Tre nya till styrelsen

Under förbundsmötet ska även tre nya förbundsstyrelseledamöter väljas, eftersom Erik Sellström, Hans-Jörgen Kronqvist och Anna Toftedahl avgår av personliga skäl. Valutskottet föreslår att dessa ersätts av Anton Ehrlin (gruppledare återvinningscentral Renova Göteborg), Genc Beqiri (biblioteksassistent Malmö Stad) och Jens Lagnestam (församlingspedagog). Men det är ombuden som avgör om de väljs in. 

Fortsätt följa vår bevakning så får du reda på hur det går!