Förbundsmöte 2022

Kongresser ersätter förbundsmöten

30 september 2022

Förbundsmöten och årsmöten ersätts av kongresser och förbundsråd. Dessa ska hållas vart fjärde år och gå omlott med varandra. Det har Visions sista förbundsmöte beslutat.

Artikeln uppdaterades 30 september 2022.

Det pågående förbundsmötet blir Visions sista. Det är följden av att ombuden röstade enligt förbundsstyrelsen förslag att ersätta förbundsmöten och årsmöten med kongresser och förbundsråd.

Beslutet innebär att det kommer att att gå två år mellan antingen kongress eller förbundsråd. År 2024 blir första tillfället då en kongress genomförs och 2026 första gången ett förbundsråd hålls. Tanken är att skapa bättre förutsättningar för långsiktig planering och tydligare markera en förändring inför Visions nationella kongresser.

Råd och kongress - olika saker

På kongresserna ska Visions mål och inriktning inför de kommande fyra åren fastställas. Tanken är att målen också ska kunna kommuniceras till utomstående aktörer. Under kongresserna ska även motioner behandlas.

Under förbundsråden ska det ges möjlighet att diskutera förbundsinterna frågor. Dessa ska också vara ett tillfälle att då det är möjligt att stämma av och föra dialog kring Visions verksamhet. Förbundsråden ska även hantera eventuella fyllnadsval och vissa ekonomiska och administrativa frågor.

Läs fler artiklar från Visions förbundsmöte här.