• Mattis Krol (till höger) har skrivit sin första motion till Visions förbundsmöte.

Förbundsmöte 2022

Motionär: Vill öka kunskapen om NPF i arbetslivet

16 augusti 2022

NPF ska inte vara ett hinder i arbetslivet. Det menar Mattis Krol, huvudskyddsombud i Norrköpings kommun. Till Visions förbundsmöte i september har han skrivit en motion för att sprida kunskapen om NPF.

Artikeln uppdaterades 1 oktober.

Det är första gången som Mattis Krol, huvudskyddsombud i Norrköpings kommun, skriver en motion till Visions förbundsmöte. Om det var svårt? Nej, inte alls, säger han.

– Jag tog hjälp av ordföranden i Norrköpingsavdelningen som skrivit många motioner tidigare. Där fick jag tips om hur texten skulle utformas och hur man tydligt spaltar upp vad man yrkar på.

Vill belysa NPF i arbetslivet

Han vill öka kunskapen om NPF, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, i arbetslivet och vill att Vision ska utbilda skyddsombud inom NPF.

– Många har fördomar eftersom de har för lite kunskap om NPF. Det vill jag ändra på. NPF ska inte vara ett hinder i arbetslivet, säger Mattis Krol.

Han har under sina tre år som fackligt förtroendevald märkt att antal ärenden som rör konflikter kopplade till NPF ökat.

– Kan skyddsombud och chef via en bra utbildning tillsammans arbeta förebyggande och redan i ett tidigt skede hantera konflikter så skulle det underlätta för alla parter.

Förbundsstyrelsen har svarat på motionen

Visions förbundsstyrelse svarar på alla motioner inför förbundsmötet. Styrelsen menar att Vision redan jobbar förebyggande för att minska diskriminering och stigmatisering via satsningen ”En arbetsplats för alla”.

Men motionen har fortfarande en chans att gå igenom på förbundsmötet då ombuden röstar.

– Annars får jag skriva en ännu bättre motion till nästa gång.

Uppdatering: Förbundsmötet sade nej till stora delar av motionen med hänvisning till att Vision redan i dag arbetar med frågor om npf i arbetslivet.  Mötet ansåg dock att den kunskap som finns kan behöva föras ut bättre i de utbildningar för förtroendevalda som genomförs.