Hur viktig är lönen i krig?

8 april 2022

"Förra veckan förhandlade jag lön med ledningen. Nu jobbar vi i sönderbombade byggnader och i källare och tänker inte på lönen.”

Sex dagar efter att Ryssland anföll Ukraina ordnade den europeiska fackliga organisationen i offentlig sektor, EPSU, ett digitalt möte med ukrainska fackliga förtroendevalda. Från Sverige deltog representanter från Vision och ST. Victoria Kovals ord om hur löneöversyn snabbt förvandlats till livsöversyn gick rakt in i hjärtat.

I Sverige pågår löneöversynen fortfarande för fullt på många arbetsplatser. Vi har haft lönesamtal och resultatsamtal och nu i april betalas nya lönen ut.

Läs mer: När kommer nya lönen?

På Tidningen Vision har vi de senaste månaderna jobbat intensivt med en stor granskning av lönerna i kommuner och regioner. Pandemin sköt upp avtalsrörelsen 2020, vilket fick till följd att lönestatistiken släpat efter. Nu såg vi fram emot att ta reda på hur lönerna utvecklats i Visions yrkesgrupper. Men så startade Ryssland ett krig med stort mänskligt lidande och ett hot mot demokratin som följd. Hur viktigt är lön i det sammanhanget?

På det första redaktionsmötet efter invasionen var vi eniga. Omslaget vi planerat om lön ströks och antalet sidor inne i tidningen drogs ner och stuvades om. I stället började vi intervjua några av er läsare som på olika sätt berörs av kriget i jobbet. Nu möter du Mikael Pettersson som planerar flyktingmottagandet i Trelleborgs kommun på omslaget.

Lönen är viktig. För den egna plånboken, för känslan av att arbetsinsatsen är värdefull, men också för vår demokrati. Att fack och arbetsgivare ansvarar för lönerna är en del av den svenska modellen, en grundsten i vårt samhälle. Lönerna påverkas av kriget i Ukraina. Det driver på inflationen och kanske är det nu slut på många års reallöneökningar. Men värre är att kriget utmanar en ännu längre period av fred i Europa. Då värmer det att läsa om hur ni växlar upp och jobbar för att hjälpa människor på flykt.