• Med hjälp av vår pekboks-lätta guide lär dig dig hur reglerna i föräldraförsäkringen fungerar.

Fackligt

Guide: Så funkar föräldraledighet

29 oktober 2021

Det är inte lätt att sätta sig in i alla krångliga regler som styr föräldraledigheten. Särskilt inte när man har fullt upp att få tillvaron med en nyfödd bebis att fungera. Men oroa dig inte - med vår guide får du stenkoll snabbare än tiden det tar att byta en blöja!

Pengar i 480 dagar

Du kan få föräldrapenning i 480 dagar. I 390 dagar får du 80 procent av din inkomst upp till ett tak på 1 012 kronor per dag. De övriga 90 dagarna är ersättningen 180 kronor per dag – dagar på grund­nivå.
Om ni är två som ska dela på dagarna är 90 dagar på sjukpenningnivå reserverade för var och en av er. Resten av dagarna kan ni fördela mellan er.

Chans till extra lön

På många arbetsplatser finns kollektivavtal om föräldrapenningtillägg.
Det innebär att arbetsgivaren lägger på 10 procent av din lön, under lönetaket, så att du tillsammans med föräldrapenningen får 90 procent av lönen upp till taket när du är hemma med barnet. Hur länge man kan få föräldralön varierar beroende på kollektivavtal.

Ta helt ledigt i 1,5 år

Fram till att barnet är 18 månader har du rätt att vara helt ledig från arbetet, med eller utan föräldrapenning. Efter det kan du vara helt ledig men bara om du samtidigt tar ut hel föräldrapenning. Föräldraledigheten kan delas upp på högst tre perioder varje kalenderår, eller fler om du är överens med din arbetsgivare.

Jobba deltid under småbarnsåren

Du har rätt att förkorta arbetstiden med upp till en fjärdedel. Innan barnet fyllt åtta år kan du göra det utan att ta ut föräldrapenning. Efter det måste du ta ut föräldrapenning i motsvarande mån. Du kan ta ut föräldrapenning tills barnet fyller 12 år eller slutar i klass 5, men från och med barnets 4-årsdag får ni bara ha 96 sparade dagar, sammanlagt.

Säg till i tid
Två månader innan du vill vara ledig, eller så snart som möjligt, ska du anmäla det till din arbetsgivare. Vill du börja jobba tidigare än du sagt ska du anmäla det senast en månad innan du vill börja igen.

Missa inte lönesamtalet
Se till att du inte missar lönesamtalet när du är föräldraledig. Du ingår i förhandlingarna på samma villkor som de som jobbar. Glöm inte bort pensionen, den kan påverkas när du är föräldraledig eller jobbar deltid under småbarnsåren.

Du ska inte missgynnas
Enligt Föräldraledighetslagen får en arbetsgivare inte missgynna en anställd som är föräldraledig. Du kan alltså inte bli uppsagd eller tvingas gå ner i arbetstid på grund av att du är föräldraledig. Men du kan ju bli arbetslös av andra orsaker. Om du blir uppsagd under föräldraledigheten, till exempel på grund av arbetsbrist, så börjar uppsägningstiden löpa först när du är tillbaka på jobbet. Tänk på att a-kassan räknas på deltidslönen om du valt att jobba deltid.

Ta semester
120 dagar av föräldraledigheten är semesterlönegrundande. Har du 25 semesterdagar per år innebär det att du tjänar in nio betalda semesterdagar under föräldraledigheten. Du kan ansöka om semester som vanligt utan att det påverkar din föräldraledighet.

Trögt för jämställdheten

Kvinnor och män blir mer jämställda när det gäller föräldraledighet. Men utvecklingen går långsamt och de senaste åren har takten avtagit.

Det är fullt möjligt att dela exakt lika på föräldraledigheten, ändå är det få föräldrapar som gör det. TCO:s nya jämställdhetsindex visar att kvinnor tog ut närmare 69 procent av dagarna med föräldrapenning och vård av sjukt barn förra året, medan män tog ut 31 procent av dagarna. Jämfört med 2019 är det visserligen en ökning av männens ande med 0,4 procentenheter, men inte sedan 2007 har ökningen varit så liten.

– Det måste till en förändring, en jämställd fördelning av föräldraledigheten är centralt för att vi ska närma oss ekonomisk jämställdhet mellan kvinnor och män, säger Åsa Forsell, utredare och ansvarig för jämställdhetsfrågor på TCO.

En avgörande faktor för hur föräldrar delar på ledigheten är de normer som styr i samhället och på den egna arbetsplatsen.

– Arbetsgivare måste göra mer för att säkerställa att alla behandlas lika. Det finns arbetsplatser där man förväntar sig att en föräldraledig pappa ska vara nåbar, komma in på möten eller ta ledigheten på semestern. Samma förväntningar skulle aldrig ställas på en kvinna.

Normer är tröga att förändra, därför är det viktigt att även skruva på regelverket, menar Åsa Forsell.

– Genom en tredelad föräldraförsäkring och att även dagar med ersättning på grundnivå ska reserveras för varje förälder, kan man skynda på utvecklingen mot ökad jämställdhet.

Läs mer: Ledig pappa krymper gap