• ”Vår enkät ledde till att det blev en mobilisering för arbetsmiljön på hela arbetsplatsen. Det är som natt och dag”, säger Peter Lassander.

Arbetsmiljö

Ny lag öppnar för fler visslare

29 oktober 2021

Nu ska alla privata och offentliga arbetsgivare med minst 50 anställda ha en kanal där medarbetarna kan larma om missförhållanden. Gotlandshem har redan infört en visselblåsarfunktion efter långvariga arbetsmiljöproblem.

Den 17 december blir EU:s nya visselblåsar­direktiv svensk lag och ersätter dagens regel­verk som är mindre omfattande. Den nya lagen slår fast att alla privata och offentliga arbetsgivare med minst 50 anställda måste ha en kanal där medarbetarna kan rapportera om missförhållanden under sekretess.

Läs även: Färre vågar kritisera på jobbet

Även utomstående ska kunna slå larm, till exempel praktikanter, konsulter och tidigare anställda. Det ska finnas rutiner för uppföljning och återkoppling till visselblåsaren.

Enkät med dåligt resultat

Tidningen Visions undersökning av takhöjden på jobbet visar att det har blivit lägre i tak många arbetsplatser. Var femte som svarat drar sig för att komma med kritik och fyra av tio som har gjort det upplever att de straffats.

Det regionala fastighetsbolaget Gotlandshem är en av de arbetsgivare som länge dragits med tystnadskultur och dålig psykosocial arbetsmiljö. I februari genomförde Vision och fackförbundet Fastighets en enkät till alla 115 anställda, eftersom det framkommit att många inte vågade svara ärligt på arbetsgivarens digitala mätningar.

– Vår enkät visade på ett mycket negativt resultat, säger Peter Lassander, huvudskyddsombud och fackligt ombud för Vision.

Hökt i tak i vardagen lika viktigt

Enkäten ledde till att vd och styrelseordföranden byttes ut, en krisgrupp tillsattes och en handlingsplan togs fram.

Och i september infördes visselblåsarfunktionen som har fått namnet Vissla. Den ligger på Gotlandshems intranät och anonymiteten ska garanteras genom att det är ett ett stort revisionsföretag som tillhandahåller tjänsten och tar emot anmälningarna.

Peter Lassander tycker att både den nya lagen och visselblåsarfunktionen är bra.

– Men det är minst lika viktigt att bevaka att samverkan fungerar på företaget, och att medarbetarna vågar säga vad de tycker och tänker i vardagen och på arbetsplatsträffar.

Grundlagsskydd påverkas inte

  • Vem som helst får fortfarande lämna uppgifter om vad som helst till media (meddelarfrihet).
  • Det är fortfarande förbjudet för arbetsgivare inom offentlig sektor och inom privat driven, men offentligt finansierad, vård, skola och omsorg att efterforska vem som har vänt sig till media (meddelarskydd).
  • Dessa rättigheter är skyddade i grundlagen.