Digitalisering

Kvinnor tröttare av digimöten

31 maj 2021

Det är vanligare att kvinnor drabbas av så kallad zoomtrötthet i samband med digitala möten. Det visar en studie från Göteborgs universitet.

Under coronapandemin har antalet videomöten ökat. Forskare har nu gjort den första storskaliga studien där de analyserat vad videomötena har för effekt på oss.

10 000 personer från hela världen har deltagit i en enkät där de svarat på frågor om hur trötta eller utmattade de känner sig i samband med videomöten.  

Resultatet visar att kvinnor generellt upplever en större trötthet än män.

− Andelen kvinnor som uppger att de är mycket till extremt trötta av videomöten motsvarar nästan 14 procent, det vill säga en av sju av kvinnor, medan andelen män som uppger att de är mycket till extremt trötta motsvarar 5,5 procent, alltså en av 20, säger Géraldine Fauville, universitetslektor i pedagogik vid Göteborgs universitet som genomfört studien tillsammans med forskare vid Stanford University.

Påverkade av spegeleffekt

Det finns flera förklaringar till detta. Bland annat är kvinnor mer påverkade av spegeleffekten som innebär att man hela tiden ser en spegel av sig själv inne i själva mötet. Andra orsaker är att de känner sig mer fysiskt fångade av den begränsade rörelsefriheten och upplever att alla stirrar på dem.