• Eva Björklund, utvecklingsledare på social- och omsorgskontoret och Visions skyddsombud Mohamed Sadik.

Arbetsmiljö

Så kom Upplands Väsby till rätta med pandemioron

19 april 2021

En känsla av att inte räcka till. För lite stöd från cheferna. Rädsla för att bli smittad på jobbet. Oron bland medarbetarna i Upplands Väsby kommun var stark i början av pandemin. En enkät blev första steget för att systematiskt ta tag i problemet. 

När pandemin slog till anpassade sig medarbetarna på socialtjänsten snabbt till det nya läget. Men snart märktes det att allt inte stod rätt till.

Visions skyddsombud Mohamed Sadik, ungdomscoach som ansvarar för att ta fram feriejobb på Vägval unga, märkte det både på kollegerna och på sig själv.

– Precis som alla andra som jobbar hemifrån hade jag för lite kontakt med kolleger och min chef. Tidigare kunde jag ta tag i chefen i korridoren och ställa mina frågor. Men på distans drog jag mig för att mejla varje liten fråga och det påverkade hur effektivt jag kunde jobba.

"Sjukskrivningarna ökade"

Arbetsgivaren nåddes också av de oroväckande signalerna.

– Cheferna berättade att medarbetarna hade det tufft och vi såg att sjukskrivningarna ökade, säger Eva Björklund, utvecklingsledare på social- och omsorgskontoret.

Arbetsplatsen jobbade redan sedan tidigare med reflektionssamtal, som var stående inslag i arbetsplatsträffar, men för att fånga in medarbetarnas hälsotillstånd behövdes en ordentlig kartläggning.

"Drar sig för att lyfta problem" 

En enkät skickades ut till de drygt 600 anställda och resultatet var tydligt.

– Vi såg att vissa medarbetare upplevde hög arbetsbelastning och brist på närvarande chefer. Den fråga som fick ”mest rött” var den om att man på fritiden inte kunde släppa tankarna på arbetet, säger Eva Björklund.

Mohamed Sadik tycker att enkäten också fyllde en annan funktion. 

– Vi är över 20 medarbetare på min enhet och det är inte alltid allas synpunkter kommer fram, så en anonym undersökning var bra. Generellt drar sig medarbetare för att lyfta problem innan det nästan är för sent.

Alla kan leda

Resultatet av enkäten mynnade ut i workshops med medarbetarna och i en handlingsplan med konkreta insatser, som i dag bidragit till att anställda mår bättre.

– Vi har infört flexibla arbetstider så vi slipper åka i rusningstrafik, erbjudits utbildning om hur coronaviruset smittar och infört strängare restriktioner på kontoret.

Nya mötesrutiner har bidragit till att medarbetare upplever mer närvaro och stöd från chefer.

– Nu har vi avstämningsmöten en gång i veckan i en halvtimme där vi kan ställa alla våra frågor. Som ett resultat av enkäten kom vi också samtidigt gemensamt fram till att ledarskap inte bara är något som chefen håller på med, utan något som även vi alla kan göra genom att ta ansvar, stötta varandra och förebygga problem, säger Mohamed Sadik. 

Så gjorde vi

Problemet

I samband med pandemin blev medarbetare i Upplands Väsby kommun sjukskrivna och chefer i verksamheter signalerade att arbetsmiljön behövde förbättras.

Så gjorde vi

En enkät gjordes bland medarbetarna för att ta reda på deras oro i spåren av pandemin. Syftet var att säkerställa en säker arbetsmiljö och identifiera utmaningar.

Så blev det

Konkreta insatser och åtgärder sattes in så att medarbetare bland annat slipper åka till jobbet i rusningstrafik. Nya mötesrutiner infördes också så att medarbetare kunde få bättre stöd av chefer.