• Äldreomsorgen får ett permanent tillskott på 4 miljarder kronor om året från och med 2021. Det är den största nationella satsningen på äldreomsorgen någonsin, enligt statsminister Stefan Löfven.

Coronaviruset

20 nya miljarder till välfärden

7 september 2020

Regeringens kommande budget ger nästan 20 nya miljarder till välfärden nästa år. Visions förbundsordförande Veronica Magnusson anser att satsningen visar att det finns utrymme för löneökningar i år.

Under våren kom regeringen och samarbetspartierna Centern och Liberalerna med beskedet att kommuner och regioner får 26 extra miljarder under 2020 för att klara kampen mot covid-19. Samtidigt gavs löftet att staten ska stå för alla extraordinära corona-orsakade kostnader inom sjukvården. 

Nu kommer mer. Det meddelade statsminister Stefan Löfven och centerpartiledaren Annie Lööf vid en pressträff på måndagen, där delar ur den kommande statsbudgeten presenterades.

Äldreomsorg och sjukvård

Satsningen på välfärden har tre delar:

1. Äldreomsorgen får ett permanent tillskott på 4 miljarder kronor om året från och med 2021. Till det kommer 1,7 nya miljarder till det så kallade äldreomsorgslyftet som presenterades i våras och som skulle vidareutbilda 10 000 vårdbiträden och undersköterskor. Den satsningen förlängs och breddas nu.

2. Regionernas hälso- och sjukvård får 4 miljarder 2021 och lika mycket 2022. Pengarna ska användas till att beta av den vårdskuld som blivit följden när operationer och behandlingar skjutits på framtiden på grund av covid-19.

3. De generella statsbidragen till kommuner och regioner höjs med 10 miljarder kronor nästa år och 5 miljarder året därpå (utöver den permanenta höjning på 12,5 miljarder från och med 2021 som aviserades i våras). 70 procent går till kommunerna och 30 procent till regionerna.

"Sjujäkla satsning"

Totalt innebär förslagen i budgeten att välfärden får 19,7 helt nya miljarder 2021.

– Det här är den största nationella satsningen på äldreomsorgen någonsin och en sjujäkla satsning på välfärden, sade Stefan Löfven vid pressträffen.

En kraftig signal

Veronica Magnusson, förbundsordförande för Vision, välkomnar pengarna som hon menar ger bättre planeringsförutsättningar åt kommuner och regioner.

Det är viktigt, påpekar hon, eftersom både pandemin och det ekonomiska läget i stort har skapat en osäkerhet inom välfärden om huruvida man måste dra ner på verksamheten i ett läge när utvecklingsbehoven är stora.

– Detta visar att vi kan upprätthålla välfärden och är en kraftig signal till kommuner och regioner att inte avveckla. Det visar också att det finns utrymme för löneökningar och bättre villkor för medarbetarna ­– och för en löneöversyn 2020 med retroaktiv lön från 1 april, säger Veronica Magnusson.