• Hur distansarbetet i coronapandemins spår påverkar arbetsmiljön ska nu studeras med hjälp av fotografier.

Arbetsmiljö

Medarbetare fotar distansarbetet

2 november 2020

Anställda och chefer i två kommuner ska fotografera sin arbetsplats, hemma eller på jobbet. Så ska Kristina Palm studera hur distansarbetet i coronapandemins spår påverkar arbetsmiljön.

Kristina Palm, docent och forskare vid Karolinska institutet och Karlstads universitet, som fått 3,9 miljoner kronor för att studera hur distansarbetet i coronapandemins spår påverkar arbetsmiljön.

Alt-text Brödtext=Kristina Palm.Vad är det du ska undersöka egentligen?

– Hur anställda och chefer upplever att det är att jobba hemifrån i coronatider. Vi kommer också försöka undersöka de mer långsiktiga effekterna av distansarbete i hemmet.

Hur ska studien gå till?

– Den är upplagd i två delar och bygger på att deltagarna själva fotograferar sin arbetsvardag. I ett första skede tar de bilder på sin arbetsmiljö under pandemin med de uppmaningar som gäller kring social distansering.

I ett andra skede kommer vi undersöka vilka av de påtvingade arbetssätten som människor tar med sig när restriktionerna lättar.

Vad är det deltagarna ska fotografera?

– Det får var och en bestämma själv. Det ska vara bilder som berättar om deras arbetsvardag, antingen hemma eller på jobbet.

Vilka ingår i studien?

– Anställda och chefer i två kommuner, sammanlagt 46 personer.

Vad är du själv mest ­nyfiken på?

– Själva fotografierna och vad människor vill berätta. Bilderna ger deltagarna mer makt än vanliga intervjuer där forskarna har bestämt frågorna i förväg. Det ska bli spännande att se om det är andra saker än det som har uppmärksammats i media som är viktiga för folk.