• Emma Persson, sparekonom på Länsförsäkringar.

Jämställdhet

Lika inkomst först år 2057

2 november 2020

Med dagens takt så dröjer det till år 2057 innan kvinnor har lika höga inkomster som män. Det har Emma Persson, sparekonom på Länsförsäkringar, räknat ut.

Hur kan det gå snabbare?

– En stor del av skillnaden beror på att män och kvinnor väljer olika branscher. Alla måste vara med och påverka attityderna kring vilka jobb som passar respektive kön.

Ska det behöva ta 37 år?

– Viktigast för kvinnor är att leva så jämställt som möjligt hela livet och välja en partner som vill det. Och att vara medveten om att livsinkomsten är helt avgörande för hur mycket du kan spara och för din framtida pension.