Arbetsmiljö

Blev sjuka av matta på jobbet

3 november 2020

Rinnande ögon, väsande andning och klåda. Det drabbades ­anställda av på Länstrafiken i Region Jönköping efter att en ­heltäckningsmatta tvättats fel. Ändå förväntades de fortsätta jobba. Då röt Visions förtroendevalda ifrån och stängde arbetsplatsen.

Redan för några år sedan var heltäckningsmattan uppe till diskussion. En del personer menade att de fått allergiska reaktioner av den. Men det var svårt att bevisa att besvären berodde på mattan och därför fick den vara kvar. Dock mot löfte om att den skulle rengöras regelbundet. I somras tvättades mattan, men tyvärr gick något snett under tvagningen.

Besvären bland de anställda blev mycket värre. Lillemor Örneling, fackligt förtroendevald för Vision, kallades in akut eftersom många av medarbetarna nu mådde riktigt dåligt.

– Jag hörde hur det väste när de pratade. De hade svårt att andas, hostade, och ögon och näsa rann, berättar hon.

Lillemor Örneling bestämde sig för att stänga kontoret med omedelbar verkan.

– Jag bedömde att lokalerna inte var lämpliga att sitta i. De anställda hade andningssvårigheter och mådde så pass dåligt att jag ansåg att det var nödvändigt, säger hon och flikar in:

– Men det är synd att jag var tvungen att ta till en så drastisk åtgärd. Jag hade önskat att arbetsgivaren lyssnat på vad vi sagt och själv gjort något åt problemet på en gång.

Sagt och gjort. Lillemor Örneling meddelade arbetsgivaren att hon beslutat att göra ett så kallat skyddsombudsstopp med stöd av arbetsmiljölagens sjätte kapitel, sjunde paragrafen. En så kallad 6:7a. Den innebär att ett skyddsombud har rätt att stänga en arbetsplats om hen bedömer att de som jobbar där utsätts för en omedelbar och allvarlig fara som hotar deras liv och hälsa.

Lokalerna stängdes därför på onsdagen, men redan på fredagen hade nya tillfälliga lokaler ordnats fram där de anställda fick sitta medan mattan togs bort. Två veckor senare hade ett linoleumgolv lagts in i de ordinarie lokalerna.

– Nu är det ingen som har några problem med rinnande näsa, hosta eller kliande ögon längre. Medarbetarna tycker det är väldigt skönt, säger Joakim Eriksson, trafikutvecklare och Visions ombud på Länstrafiken.

Han fortsätter:

– Det känns jättebra, det är ju vårt jobb att bevaka arbetsmiljöfrågorna.
Om skyddsstoppet inte lagts hade flera av medarbetarna på kundtjänsten haft svårt att utföra sina arbetsuppgifter, konstaterar han.

– Och arbetsgivaren hade fått sitta med skyhöga sjukskrivningstal.
Om ett år ska kundtjänsten flytta från lokalerna där linoleumgolvet lagts in. Hur de nya lokalerna kommer att se ut är inte klart i detalj ännu – men en sak är säker, enligt Joakim Eriksson.

– De nya lokalerna kommer inte ha samma slags mattor som vi haftbesvär med tidigare, det har vi blivit lovade.

Ett skyddsombud kan stoppa arbetet

Om det finns en omedelbar och allvarlig fara för arbetstagares liv och hälsa har ett skyddsombud rätt att avbryta arbetet. Skyddsombudet måste meddela arbetsgivaren att hen beslutat att stoppa arbetet. Arbetsgivaren får sedan ta ställning till om hen håller med om bedömningen att arbetet bör stoppas. Om inte måste Arbetsmiljöverket kopplas in och då bestämmer de om arbetet ska förbjudas eller inte. Både skyddsombudets och Arbetsmiljöverkets beslut om att stoppa respektive förbjuda arbetet kan överklagas.