• Hur gör du när du väljer väg? Testa dig själv.

Utveckling

Bli bättre på att fatta beslut

16 oktober 2020

Vi fattar beslut på olika sätt och det kan leda till konflikter. Kolla in vilken besluts­typ du är och addera nya skills i beslutsfattarkonsten.

En del har svårt att fatta beslut, listar fördelar och nackdelar men kan ändå inte bestämma sig. Andra är kvicksilversnabba, bestämmer sig på studs och har inte den minsta beslutsångest.

Hur du känner och gör när du fattar beslut beror bland annat på din beslutstyp. Det menar Pelle Tornell som föreläser och forskar i beslutsfattande och har skrivit boken Bestäm dig, handbok för snabbare och bättre beslut.

För att bli bättre på att fatta beslut behöver vi ha koll på våra mönster,
vad som oftast gör att vi landar där vi gör.

– Vi kan annars lätt fastna och styras för mycket av våra egna beslutsmönster, vi kanske fattar beslutet för snabbt och missar att kolla fakta eller glömmer bort att kolla av hur det påverkar andra, säger Pelle Tornell.

Det finns tre olika beslutstyper enligt honom:

1. Den rationella, som tänker sig fram till ett beslut, listar fakta i Excelark och är bra på att upptäcka riskerna.

2. Den emotionella beslutspersonligheten som fokuserar på hur beslutet påverkar i relation till andra, till gruppen.

3. Den instinktiva, som känner i kroppen om det är rätt eller fel, går på magkänsla och fattar beslut snabbt.

– Vi har alla typerna i oss men oftast är det någon som är starkast och det är bra att vara medveten om.

Att vi är olika beslutstyper kan lätt leda till konflikter och irritation på jobbet där vi förväntas fatta bra beslut tillsammans, i arbetsgruppen eller på mötet.

– Vi tycker kanske att en del är rena bromsklossar som ständigt skjuter upp beslut till nästa möte eller att andra fattar beslut utan att tänka efter.

En vinst på jobbet skulle vara att i stället se de olika typerna som en tillgång, alla perspektiven behövs för riktigt bra beslut.

– Det bästa är att använda alla beslutstyperna, även i sig själv men också att se att olikheterna på jobbet är en tillgång. Det kräver ödmjukhet och öppenhet, säger Pelle Tornell.

Vi behöver inte bara ha koll på de olika beslutstyperna. Vi måste också fundera på vilket beslut det handlar om för att veta vilken beslutstrategi vi ska använda lite mer av.

– Det finns beslut som kräver att man är mer eller mindre rationell. Företagsbeslut om en investering eller vilka personer som ska delta i det nya projektet behöver fattas på rationella grunder, där det finns mätbara fördelar och nackdelar.

Andra beslut tjänar på att man fattar dem mer på känsla, de som är av mer personlig karaktär, exempelvis om man ska tacka ja till en ny tjänst eller ett nytt uppdrag.

Då handlar resultatet inte bara om något mätbart utan framförallt om något känslomässigt, hur man kommer trivas.

– Där gör man ofta felet att överdriva det rationella argumenterandet vilket gör att man kan få svårt att komma i mål. Beviset på att du fattat rätt beslut är ju känslomässigt, att det känns bra. Då behöver du även fatta beslutet känslomässigt, det är först då du kan fatta beslutet du är nöjd med.

Så när den rationella kalkylen är gjord behöver känslorna ges plats. För att koppla bort det rationella tänkandet kan man gå ut i skogen, cykla en sväng, spela tennis, eller prata med någon som varit med om ett liknande val om hur hen kände inför och efter sitt beslut.

– Då kan du hitta din egen röst.

Vilken beslutstyp är du?

Tänk på tre viktiga beslut du fattat. Vad gjorde att du kände dig nöjd med beslutet?

Var det att...

 1. ...du hade alla fakta. (Rationell)
 2. ...alla kände sig nöjda med ditt beslut. (Emotionell)
 3. ...det bara kändes rätt. (Instinktiv)
 • När du fått koll på vilken beslutstyp du är så prova att byta mönster. Fundera på situationer där du ofta behöver fatta beslut (välj inte de svåraste situationerna). Prova sedan att plocka från de andra beslutsstrategierna.
 • Om du ofta beslutsfattar instinktivt, ta då en vända till med faktainsamling.
 • Om du ofta fattar beslut emotionellt, baserat på andras väl och ve, så prova att gå på din magkänsla, vad känns rätt för dig.
 • Om du ofta är rationell, stoppa faktainsamlingen tidigare, fråga vad andra tycker.

Smartare beslut med rätt modell

RUTIN är Pelle Tornells modell för beslutsfattande:

 • Resultat. Fråga er vad som är syftet med beslutet, vad ska uppnås, exempelvis inför en omorganisation.
 • Underlag. Beroende på syfte skaffar man sig underlag för hur man uppnår syftet bäst.
 • Två beslutstyper. Var medveten om att det finns två sätt att fatta beslut: rationellt och emotionellt. Vad är jag och teamet för beslutstyper och vad måste vi därför se upp med?
 • Ifrågasätt. Om vi om ett år skulle få veta att det beslut vi nu tror är rätt visar sig vara fel; vad var det då som gick så fel?
 • Närvaro. Kolla så att beslutet inte fattas under yttre press (när vi är stressade är det svårt att vara närvarande och agera klokt). Ta en paus, promenera eller sov på saken så landar beslutet bättre.

Pelle Tornell forskar på Stockholms Universitet om beslutsfattande och har skrivit boken Bestäm dig, handbok för snabbare och bättre beslut (Forum).