• Magnus Lundberg, jurist på TCO.

Fackligt

Därför säger TCO nej till minimilöner

1 juni 2020

Frågan om minimilöner är på tapeten igen. Magnus Lundberg, jurist på TCO, förklarar varför de inte löser de utmaningar som pandemin har ställt europeiska arbetsmarknaden inför.

Magnus Lundberg, jurist på TCO, som är skeptisk till att minimilöner i EU skulle lösa utmaningarna som pandemin har ställt europeiska arbetsmarknaden inför.

Varför inte minimilöner?

– Vi tror helt enkelt inte på europeiska minimilöner och EU har inte heller kompetens att reglera minimilöner. Vill man komma till rätta med de problem som pandemin skapar finns det bättre sätt.

Vilka?

– Till exempel genom att skapa incitament för arbetsgivare att förhandla om kollektivavtal och öka den fackliga organisationsgraden så att arbetsmarknadens parter tillsammans kan lösa de problem som uppstår.