Nu lyfter vi skyddsombuden

1 juni 2020

Skyddsombudet är ett av de viktigaste fackliga uppdragen. När inte arbetsmiljön är bra är det dessa valda kamrater som får rycka in. Speciellt tydligt blir det I orostider som nu. I höst utser Tidningen Vision Årets Skyddsombud och det är du som är Vsionsmedlem som kan nominera.

Skyddsombuden har en nyckelroll i arbetsmiljöarbetet. Det kan handla om att se till att en plexiglasskiva skyddar bibliotekarierna på biblioteket eller receptionisten på medborgarkontoret. Eller om att säkerställa att riskgrupper får sitta i eget rum i stället för i öppet landskap. På de flesta arbetsplatser fungerar det bra. Men inom socialtjänstens LSS-boenden och i äldreomsorgen larmas om stora brister.

Det handlar framför allt om brist på skyddsutrustning och om svårigheter att göra ett gott jobb av rädsla för att smitta våra sköraste medmänniskor. Skyddsombuden har en otroligt viktig och svår uppgift här. Det krävs mod och muskler för att gå in och göra ett skyddsstopp i en verksamhet för att personalen ska få den skyddsutrustning de behöver. Ibland hjälper inte ens det när det visar sig att Arbetsmiljöverket sitter i knät på arbetsgivarna.

De undersköterskor och vårdbiträden som jobbar på golvet är förtvivlade och cheferna har i sin tur en omöjlig uppgift i knäet. Jag vet av egen erfarenhet att de verkligen gör sitt yttersta för skydda och vårda min dementa pappa.

Det är en skrämmande tid vi lever i och den dagen kommer då vi måste göra ett bokslut. De höga dödstalen i covid-19 på äldreboendena går inte att snacka bort. Det som våra äldre-äldre faktiskt utsätts för just nu är ingenting annat än en modern ättestupa.

Tidningen Vision vill nu tillsammans med Visions högsta ledning, förbundsstyrelsen, lyfta ett av de viktigaste fackliga uppdragen. I höst kommer vi att utse Årets Skyddsombud. Och det är ni Visionmedlemmar som får nominera.

Håll utkik här på webben och  i nästa nummer av  papperstidningen som kommer ut i augusti. Då kommer information om hur nomineringarna ska gå till.

Till dess: Ha en skön hemester och ta hand om varandra!