Fackligt

Ljusare tider för facken

1 juni 2020

I osäkra tider går löntagare med i facket och a-kassan. Så lyder tumregeln. Men mycket tyder på att vändningen kom redan före corona, enligt en ny rapport.

Enligt Arbetsförmedlingen ligger arbetslösheten på 8,1 procent och under mars fick a-kassorna cirka 114 000 fler medlemmar.

Även facken märker av en tillströmning av nya medlemmar i dessa osäkra tider. Enligt en kartläggning som Arena Idé har gjort i den kommande rapporten "Den svenska modellen i en oviss tid" ökade antalet fackligt anslutna med drygt 30 000 under mars månad.

Många nya medlemmar

  • I mars gick 2 093 nya medlemmar med i Vision. Samma månad 2019 var siffran 1 663.
  • I april fick förbundet 2 266 nya medlemmar, förra året var siffran 1 312.
  • Vision fick 4 359 nya medlemmar under mars–april, det är största inflödet sedan 2016.

Källa: Vision

Av dem svarade LO-förbunden för cirka 9 600, TCO-förbunden för cirka 15 800 och Saco för cirka 3 700. Överlägset störst var ökningen för Unionen, 14 120 nya medlemmar. Enligt rapporten hade Vision en nettoökning på 839 nya medlemmar under perioden.

– I osäkra tider när jobben är i fara brukar folk gå med i facket, och i a-kassorna i ännu större utsträckning, säger Anders Kjellberg, professor i sociologi vid Lunds universitet och medförfattare till rapporten.

I rapporten "Den svenska modellen i fara?" från 2019 varnade han för en nedåtgående spiral med färre medlemmar som urholkar fackens kraft, vilket kan leda till sämre avtal och ytterligare sjunkande medlemstal.

Nu står det dock klar att de prognoserna byggde på felaktig statistik från SCB:s underleverantör Evry. Därför är det nu en ljusare bild som målas upp.

– I själva verket har organisationsgraden varit i stort sett oförändrad kring 68 procent under de senaste två åren. Det betyder att den negativa trenden hade planat ut redan före medlemsökningen som beror på coronakrisen, säger Anders Kjellberg.