• Världens bästa pappor... men ändå långt kvar till jämställdhet.

Jämställdhet

Världens bästa pappor

24 mars 2020

Svenska pappor är bäst i världen på att vara hemma med sina barn de första åren. Men trots det har även svenska familjer långt kvar till ett jämställt föräldraskap. Enligt experterna behövs det fler öronmärkta pappaveckor för att det ska lyckas.

Papporna i de nordiska länderna spenderar mest tid med sina barn under de första åren. I Sverige och på Island tar männen ut 30 procent av föräldrapenningen som är tillgänglig. I Norge tar de ut 20 procent och i Danmark och Finland 11 procent.

Jens Karberg är verksamhetsutvecklare för jämställt föräldraskap på organisationen MÄN.

Vad behöver göras för att pappor ska ta en större del av föräldraledigheten?

– Den viktigaste faktorn är att det finns en dedikerad del av föräldraledigheten som riktar sig till pappor. I Sverige fick papporna möjlighet att vara föräldralediga 1974 men det hände i stort ingenting de första 20 åren. När vi införde första pappamånaden ökade uttaget kraftigt.

Nu tar männen ut 29 procent av föräldraledigheten. Varför går det trögt?

– Vi behöver förändra normerna. I dag förväntas både kvinnor och män vara hemma med barnen men kvinnorna förväntas ta ut en lång ledighet i början och sedan tar männen det som blir över. Papporna säger att de vill dela lika, har möjligheten och tycker att de klarar av det men gör det ändå inte.

Varför är det viktigt att dela lika?

– Det finns många orsaker. För varje extra månad som pappan är hemma med barnen ökar mammans inkomst med sju procent senare i livet. Även hälsan påverkas. Innan ett par får barn har de lika stor sjukfrånvaro. Efter första barnet fördubblas mammans sjukfrånvaro medan pappans ligger kvar på samma nivå. En orsak tros vara att mamman tar ett större ansvar för hem och barn samtidigt som hon jobbar.

Hur kan nyblivna föräldrar bli mer jämställda?

– Ett första steg är att sätta sig ner innan barnet föds och planera föräldraledigheten.

Föräldraledighet i siffror

 • 72 procent av männen och 73 procent av kvinnorna tycker att föräldraledigheten ska delas jämt mellan föräldrarna.
 • 65 procent av papporna tycker att de delar ansvaret för barnen jämlikt i sin familj. Men bland kvinnorna är uppfattningen en annan. Bland dem anser 45 procent att ansvaret är jämnt fördelat.
 • 96 procent av både kvinnor och män tycker själva att de är kompetenta eller mycket kompetenta att ta hand om sina barn.
 • Pappor som tar ut kort eller ingen föräldraledighet tror i större utsträckning att lång föräldraledighet leder till en försämrad relation till chefer och medarbetare. Pappor som inte tog ut någon föräldraledighet alls var mer oroliga för att lång frånvaro skulle försämra chanserna till befordring.
 • Män är mer nöjda med hur de är involverade och känner sig mer kompetenta som föräldrar när ansvaret för barnen delas lika. Kvinnor däremot, känner sig mer kompetenta när de tar en större del av ansvaret.
 • Över 80 procent av nyblivna mammor i Sverige är hemma med barnet i mer än sex månader. Bland papporna är andelen drygt fem procent.
 • Ju längre föräldraledighet pappor tar desto mer benägna är de att förändra sin arbetssituation för att kunna ta hand om barnen.
 • Enligt TCO:s jämställdhetsindex är Västerbotten mest jämställt i Sverige när det gäller uttag av föräldraledighet.

Andel pappor som tar ut mer än 3 månader

 • Sverige: 29 procent.
 • Norge: 17 procent.
 • Island: 14 procent.
 • Finland: 7 procent.
 • Danmark: 12 procent.

Tidslinje - pappaledighet

 • 1974. Sverige blir först i världen med att erbjuda föräldraledighet för pappor. Föräldrarna får 90 procent av lönen under sex månader och får fritt dela upp dagarna. Papporna tar ut mindre än en procent.
 • 1993. Norge blir först med öronmärkta pappadagar.
 • 1995. Sverige inför pappamånad.
 • 2002. Island inför en tre­delad modell. Mammorna får tre månader, papporna tre och de övriga tre får de själva bestämma över. Pappornas andel av ledigheten ökar kraftigt.
 • 2002. Svenska pappor får en öronmärkt månad till. Pappornas uttag uppe i 17 procent.
 • 2008. Jämställdhetsbonus införs i Sverige men får liten effekt.
 • 2016. Tredje pappa­månad införs i Sverige.
 • 2018. Papporna tar ut 29 procent av ­föräldrapenningen.