• Jeanettte Hedberg ger råd om hur epidemi- eller pandemiutbrott ska hanteras på jobbet.

Coronaviruset

Vad gäller på jobbet vid ett pandemiutbrott?

2 mars 2020

Kan man bli avstängd från jobbet om man misstänks vara smittad av corona-viruset? Eller tvingas jobba övertid för att täcka upp för en kollega? Vad gäller för den som varit i Kina nyligen? Jeanette Hedberg, på Sveriges Kommuner och Regioner har svaren.

Jeanette hedberg, biträdande förhandlingschef på Sveriges Kommuner och Regioner, informerar arbetsgivarna om vad de ska tänka på vid ett epidemi- eller pandemiutbrott.

Får ni många frågor med anledning av corona­viruset?

– Ja, en del. Man vill vara förberedd för en eventuell smittspridning.

Vilket är rådet till arbetsgivare som har med­arbetare på ingång från Kina?

– Ha en dialog och kolla läget innan personen återvänder till arbetsplatsen. Den som har symtom bör uppmanas att ta kontakt med 1177 Vårdguiden.

Vad ska kommuner och regioner mer tänka på?

– Att hålla sig uppdaterade om läget via Folkhälso­myndigheten, identifiera vilka arbetsuppgifter som måste utföras och se till att personalen arbetar under så säkra förhållanden som möjligt. Vid epidemi- och pandemiutbrott finns det risk för hög personalfrånvaro. Arbetsgivarna kan behöva förbereda sig för detta.

Vad har arbetsgivarna för befogenheter?

– De kan stänga av arbetstagare för att förhindra spridning av smitta, flytta på dem för att lösa bemanningen och i undantagsfall beordra nödfallsövertid.

Vad är nödfallsövertid?

– En möjlighet i arbetstidslagen som är till för naturhändelser, olycksfall och liknande som arbetsgivaren kan ta till om vanlig och extra övertid inte räcker. Nödfalls­övertid användes bland annat vid skogsbränderna 2018.