Arbetsmiljö

Så vänder du misslyckandet till framgång

24 mars 2020

Ta misslyckanden till dig, dela med dig av dem och lär av dem. Det menar psykologen Samuel West. ”Vi överdriver ofta konsekvenserna. Vad är det värsta som kan hända?”, säger han.

Våga för att vinna. Sikta mot stjärnorna så når du trädtopparna. Det som inte dödar stärker.

Uttrycken som uppmuntrar till risktagande är många. Ändå är de flesta omotiverat rädda för att misslyckas menar Samuel West. Han är psykologen som ägnat de senaste fem åren åt att avdramatisera vår ångest för att misslyckas. Så mycket att han till och med har skapat ett eget museum om just misslyckanden – Museum of Failure – som just nu går på turné världen över.

– Det är den sociala faktorn med skam som spelar in. Vi är rädda för att bli bedömda negativt. För att skada vårt ego och vår självbild, säger han.

Samuel West började att intressera sig för misslyckanden när han forskade kring kreativitet och innovationer i arbetslivet. Då märkte han att rädslan för att inte lyckas var ett stort hinder för företag att utvecklas.

– När jag ställde frågor sa många: "jag vågar inte", "jag kan inte" och "det här med kreativitet är inget för mig".

Premierar nytänkande

Ett problem, menar Samuel West, är att många företag säger att de premierar nytänkande men när det kommer till kritan fryser ut eller straffar dem som misslyckas.

Det är inte bara företag som behöver vara mer förlåtande mot misstag. Även privat kan vi behöva pusha våra gränser tycker Samuel West.

– Det är ingen större skillnad på rädslan hos en ung kille som ska fråga en tjej om hon vill fika och en marknadschef som ska pitcha sin idé för vd:n.

I båda fallen finns stora vinster på att våga. Vad är det värsta som kan hända? Och misslyckas man kan man lära av det och göra annorlunda nästa gång, menar Samuel West men påpekar också att det inte är alla misslyckanden som han vill uppmuntra.

– Inte om man riskerar att skada någon eller om man är medvetet oaktsam. Det jag pratar om är att ta en medveten risk för att det ska leda till något bra.

Han tar ett exempel inom äldreomsorgen.

– Ta ett nyanställt vårdbiträde som vill ägna 20 minuter om dagen åt att hjälpa de äldre att komma i kontakt med sina barnbarn via Skype. Testa det då under ett par månader och om det inte funkar: Uppmuntra försöket och pröva något nytt. Säg absolut inte "Vad var det jag sa?".

Lär av egna misstag

Någon som velat lära av egna och andras misstag är Linda Berg Ottosson. Hon är biblioteksutvecklare i Örebro län och startade 2017 den årligt återkommande konferensen Library fail camp. Dit förväntas deltagarna ta med sig ett eget privat eller professionellt misslyckande som de delar med sig av.

– Vi var trötta på att som vanligt bara prata goda exempel och premiera framgång. I stället ville vi lyfta allt som gått åt skogen. Det som varit jobbigt och svårt och inte blivit som vi tänkt, säger Linda Berg Ottosson.

Även om det fanns de som var tveksamma i början berättar hon att eventet har växt och att många vill dela med sig. En framgångsfaktor har varit att lägga tid på att skapa trygghet och att inga enskilda misslyckande delas i storgrupp.

–  I stället är målet att lyfta helheten till något som leder till verksamhetsutveckling, förklarar hon.

Med ett eget mindre lyckat läsprojekt i bagaget, konstaterar hon att det är befriande att tillsammans vända och vrida på sina fadäser, dra paralleller och hitta gemensamma nämnare.

– För mig har det lett till att jag har mindre prestationsångest och är mindre rädd för att göra fel. Både privat och på jobbet.

Samuel west om ­att öva på att floppa

  1. Misslyckas ofta i det lilla. Utsätt dig för risker i små, små steg och skapa situationer som utmanar. Om din sambo inte gillar asiatisk mat – pröva att ta lite soja till middagen och se vad som händer!
  2. Gör samma sak på jobbet. Kom med en ofarlig idé eller pröva någon mindre förändring och se vad som händer. Kanske visar det sig att det är ett ställe där det är bäst att hålla tyst och göra som man blir tillsagd. Och då kanske det är dags att byta jobb.
  3. Det är oftast bättre att misslyckas tidigt. Ett företag som experimenterar i ett tidigt skede slipper kasta massa pengar på ett hopplöst projekt.
  4. Om man inte vågar ta några risker händer absolut ingenting. Varken privat eller på jobbet.

Linda Berg Ottosson om ­att våga faila

  1. Det är befriande att spegla varandras misslyckanden. Vågar man sätta ord på sina misslyckanden får man ofta mycket råd och stöd från omgivningen.
  2. För att våga dela med sig krävs en trygg miljö i små grupper. På Fail camp gäller "Det som sägs på Fail camp – stannar på Fail camp".
  3. Det går ofta att hitta en röd tråd i många misslyckanden. Exempel på gemensamma nämnare är tydlighet, tid och relationer.
  4. Stärk dig genom att tänka "Jag är inte min prestation" Känner man sig rädd och ängslig kan man inte göra ett bra jobb.
  5. Verkligheten händer på vägen – det går inte att detaljplanera eller regissera allt.