Avtal

Forskare: Stoppa sexuella trakasserier med avtal

24 mars 2020

Forskaren Lena Svenaeus menar att anställda i Kanada har ett bättre skydd mot sexuella trakasserier, eftersom detta regleras i avtal där. Men hon får mothugg av Visions ombudsman.

I en ny rapport från Arenagruppen jämför arbetsrättsjuristen Lena Svenaeus hur skyddet mot sexuella trakasserier ser ut i Sverige och Kanada. I Kanada är det nämligen reglerat i kollektivavtal hur sexuella trakasserier ska bekämpas. I Sverige finns inga sådana kollektivavtal, men skydd finns i diskriminerings­lagen samt i arbetsmiljölagen.

– Kollektivavtalet är ett mycket verkningsfullt medel att stävja olämpliga företagskulturer, säger Lena Svenaeus.

Hon framhåller också att det finns luckor i den svenska diskrimineringslagen. Om den som utför trakasserierna är en brukare eller en kund finns inget skydd.

Det är heller inte reglerat i detalj hur man ska gå till väga när man utreder sexuella trakasserier generellt sett. Därför anser Lena Svenaeus att anställda i Kanada har ett bättre skydd mot sexuella trakasserier.

– Ja, de har bättre verktyg att hantera problemet. Men sedan är det också många fler som inte är med i facket i Kanada, säger hon.

Men Lena Svenaeus får mothugg av Kjell Svahn, ombudsman och kollektivavtalsexpert på Vision.

– Skyddet är inte bättre i Kanada, de har bara en annan ordning för att hantera frågan. Jag tycker snarare att problemet är att man inte tagit sexuella trakasserier på tillräckligt stort allvar här i Sverige tidigare, säger han.